Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Sade- ja sulamisvedet ovat saastuneempia kuin aiemmin on arvioitu – haitta-aineet voivat olla myrkyllisiä kaloille ja rehevöittää vesistöjä

Sade- ja sulamisvedet eli hulevedet eivät ole niin puhtaita kuin aiemmin on arvioitu. Hulevedet sisältävät muun muassa ravinteita, raskasmetalleja, suoloja, kiintoainesta, öljyä ja mikromuoveja.

Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön ja Kuntaliiton selvityksestä, jossa tutkittiin taajama-alueiden valumavesiä. Teollisuusalueiden hulevedet eivät olleet mukana selvityksessä.

Hulevedet johdetaan usein kaduilta hulevesiviemäreihin tai ojiin, joista ne lopulta päätyvät käsittelemättä vesistöön. Siellä aineet voivat olla haitallisia tai myrkyllisiä vesieliöstölle, kuten kaloille. Ne rehevöittävät ja samentavat vesistöjä sekä aiheuttavat pohjien liettymistä. Myös pohjavesien laatu voi kärsiä.

Selvityksen mukaan hulevesien määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, koska ilmastonmuutos lisää sateita.

Rakennustyömailta iso kuormitus

Haitta-aineet päätyvät hulevesiin esimerkiksi liikenteestä, liukkauden torjunnasta, rakentamisesta ja lannoittamisesta. Päästöjä tulee myös kaupunkien infrastruktuurin rakenteista, kuten rakennusten materiaaleista ja asfaltista.

Hulevesiin tulee rakennustyömailta ajoittain haitta-aineita erittäin paljon. Muutaman kuukauden pituisen rakennusvaiheen aikana syntyvä kiintoaineskuorma voi olla yhtä suuri kuin kymmenen vuoden kuormitus rakennetulta alueelta.

Valumavesiin tulee aineita myös luonnollisista lähteistä, joista merkittävin on kallio- ja maaperä. Maaperän ainesosia voi päätyä hulevesiin erityisesti eroosion, kasvillisuuden vähenemisen ja ojituksen kautta.

Jokainen voi vaikuttaa hulevesien puhtauteen

Selvityksen mukaan hulevesien likaantumista ja niiden määrää kannattaa vähentää niiden syntypaikalla. Varsinaisten hulevesirakenteiden rakentaminen on kalliimpaa.

Rakennustyömailla hulevesien likaantumista voi estää ohjaamalla niiden kulkua paremmin, säästämällä ja säilyttämällä kasvillisuutta mahdollisimman pitkään ja suojaamalla maaperää. Varastoitava ja läjitettävä maa-aines pitäisi sijoittaa riittävän kauas hulevesikaivoista, ojista, puroista ja vesistöistä.

Selvityksessä muistutetaan, että jokainen kansalainen voi vaikuttaa hulevesien puhtauteen laittamalla roskat, tupakan tumpit ja auton pesuvedet niille suunniteltuihin paikkoihin.