Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kysely: Kaksi kolmesta afrikkalaistaustaisesta kokenut syrjintää koulutuksessa – useat vastaajat kokevat, ettei koulun henkilökunta puutu rasistiseen häirintään tai ota sitä vakavissaan

Kaksi kolmesta afrikkalaistaustaisesta henkilöstä on kokenut syrjintää koulutuksessa, ilmenee tiistaina julkaistusta yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksestä.

Lähes kolmannes on kokenut fyysistä väkivaltaa. Monet vastaajat kokevat, että koulun henkilökunta ei ole puuttunut rasistiseen käytökseen riittävällä vakavuudella. Syrjintää on koettu kaikilla koulutusasteilta varhaiskoulutuksesta korkeakouluasteelle.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Michaela Moua pitää yllättävänä, että vastaajista niin moni on joutunut kokemaan syrjintää koulumaailmassa. Hänen mukaansa moni vastaaja oli joutunut kiusatuksi nimenomaan etnisen taustansa vuoksi.

– Ehkä enemmän yllätti se, että siihen (syrjintään) ei puututa. Oppilaitosten lakisääteinen velvollisuus on varmistaa turvallinen, rasismista ja muusta syrjinnästä vapaa tila, Moua muistuttaa.

Osa vastaajista kokee, että he ovat joutuneet myös oppilaitoksen henkilökunnan syrjinnän kohteeksi. Vastaajien mukaan heidän osaamistaan on aliarvioitu etnisen taustan perusteella eikä heitä ole kannustettu hakeutumaan lukioon tai korkeakouluun.

Mouan mukaan olisi tärkeää, että opettajille järjestettäisiin antirasistista täydennyskoulutusta, jotta he kykenisivät paremmin tunnistamaan rasistisen käytöksen ja puuttumaan siihen. Hänen mukaansa antirasistinen koulutus pitäisi sisällyttää myös osaksi uusien opettajien koulutusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksestä käy lisäksi ilmi, että vastaavanlaisia syrjintäkokemuksia on myös työelämästä. Miltei kaksi kolmesta kertoo kokeneensa työelämässä syrjintää.

Samanlaisia tuloksia aiemminkin

Selvitys perustuu syksyllä 2019 verkkokyselynä kerättyihin vastauksiin. Verkkokysely oli suunnattu henkilöille, jotka identifioituivat afrikkalaistaustaisiksi. Kysely joutui laajamittaisen verkkohäirinnän kohteeksi, jonka vuoksi ennen tulosten käsittelyä vastauksista on karsittu pois epävalidit vastaukset. Häirintätarkoituksessa annettujen vastausten lisäksi vastauksista karsittiin ne, joissa vastaaja ei identifioinut itseään afrikkalaistaustaiseksi tai oli vastannut kyselyyn useaan kertaan. Myös ne vastaukset poistettiin, joissa käytettiin muuhun kuin omiin syrjintäkokemuksiin liittyvää rasistista kieltä ja vastaukset, jotka sisälsivät selkeästi vääristeltyä tietoa. Vääristeleväksi vastaukseksi tulkittiin esimerkiksi sellainen, joissa sama vastaaja väittää olevansa koululainen, mutta samanaikaisesti johtavassa asemassa työelämässä.

Verkkokyselyyn saatiin 286 validia vastausta ja haastatteluja tehtiin 11 kappaletta. Moua ei näe pientä otantaa selvityksen luotettavuutta heikentävänä tekijänä, sillä selvityksessä viitataan lukuisiin muihin rasismia käsitelleisiin tutkimuksiin, joiden tulokset ovat samansuuntaisia.