Aseman koulun viereen uusi liityntäpysäköintilaitos? Kaavatyö tarkoitus käynnistää kevään aikana

Kaupunki tutkii mahdollisuutta sijoittaa pysäköintilaitos Aseman koulun viereisen kevyen liikenteen väylän ja pääradan väliselle rinnealueelle. Samalla arvioidaan mahdollisuuksia jatkaa alikulkutunnelia Sillankorvankadun puolelle rataa. Ari Peltonen

Hyvinkään kaupunki arvioi mahdollisuutta sijoittaa autojen liityntäpysäköintiä aseman läheisyydessä myös radan itäpuolelle.