Riihimäelle ja Hyvinkäälle taideopetuksen korona-avustuksia – ministeriöltä tukea 4 eri kohteelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut koronatukea opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille yhteensä 6 474 000 euroa.