Kuntalaisilta 40 ehdotusta määrärahan käytöstä Lopella – kohta kohteista pääsee äänestämään

Loppilaiset intoutuivat tekemään kymmeniä esityksiä siitä, mihin osallistuvan budjetoinnin määrärahaa käytetään.