Maatalousyhtymä Laakkoselle heltisi lupa isolle maankaatopaikalle Kytäjälle – toiminta saa alkaa muutoksenhausta huolimatta

Maatalousyhtymä Laakkoselle heltisi ympäristölautakunnalta lupa käyttää noin 6 hehtaaria metsämaataan maankaatopaikaksi Kytäjällä.