Vesikasvien niitto auttaa järvien kuntoa –  Mommilanjärvellä niitto on jo tehty, Paalijärvi vuorossa elokuussa. Ridasjärvellä selvitetään vedenpinnan nostoa.

Rehevöityvien järvien kunnostuksessa on parhaillaan niitto käynnissä tai alkamassa. Hausjärvellä Mommilanjärvellä niitto on jo tehty, toinen kohde on Ansionjärvellä.