Hyvinkään Metsäkaltevaan pieniä tontteja – alueen tonttitarjontaa monipuolistetaan

Metsäkaltevan asemakaavamuutos on hyväksytty Hyvinkään kaupunginhallituksessa.