Sykärin vettä ja kasveja tutkitaan loppukesästä

Vesikasvillisuutta kartoitetaan Sykärillä Hyvinkäällä heinäkuun lopulla tai elokuussa. Loppukesässä vesikasvillisuus on runsaimmillaan. Selvitykset ovat osa Uudenmaan ELY-keskuksen laajempaa vesien tilan seurantaa, jossa kerätään tietoa myös veden laadusta, kaloista, pohjaeläimistä ja levä- eli kasviplanktonlajistosta.