Hyvinkään Vesi tutki kaupungin putkilinjoja – huonokuntoinen jätevesiverkosto on uhka pohjavesivarannoille

Sonninmäessä on parhaillaan käynnissä iso vesijohtotyömaa. Tarja Heikkonen

Hyvinkään Veden vuotovesitutkimus on valmistunut. Tehostetulla tutkimuksella selvitettiin pitkällä aikavälillä todettua kasvanutta laskuttamattoman veden määrää.