Laaja vesisaneeraus alkoi Sonninmäessä – koronariskin takia töissä erityisjärjestelyjä

Sonninmäessä uusitaan vanhaa vesi- ja viemäriverkostoa, joka on sekaviemäri. Vuotoja on jo esiintynyt. Alueelle rakennetaan erillinen hulevesiviemäri. Alue on pohjaveden muodostumisaluetta, joten maaperän pilaantuminen olisi pohjavesiriski. Tarja Heikkonen

Sonninmäessä on menossa Hyvinkään Veden iso vesihuoltoverkon saneeraus.