Liki 4 500 nuorta ilman työtä ja tutkintoa Uudellamaalla – valtaosa helsinkiläisiä

Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 20–29-vuotiaita työttömiä oli viime marraskuun lopussa Uudellamaalla 4488. Luku on 14 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.