Matkailulle halutaan kansallinen ympäristömerkki – "Ekotrendit eivät nouse riittävän helposti esille"

Suomesta puuttuu tunnettu kansallinen mutta kansainväliset kriteerit täyttävä matkailun ympäristömerkki ja markkinoinnissa käytettävä tunnus.