Ulkoistettu lääkejakelu laski lääkkeiden hintaa asiakkaille Riihimäellä – näin myös hoitajille jää enemmän aikaa hoitotyöhön

Ei enää piirongin päällä pyöriviä pilleripurkkikasojaeikä annostelua lääkedosetteihin.