Näkökulma: Hallituksen lakiesitys uhkaa tuhota ainoan toimivan osan terveydenhuoltoamme

Hallituksen esittämät muutokset terveydenhuoltolakiin ovat erittäin huolestuttavia julkisen erikoissairaanhoidon kannalta.