Lopelle tulossa tonnin tontit

Lopen kunta on suunnittelemassa todellista ”killeritarjousta” omakotitonteista. Kunnanhallitus esittää ja valtuusto päättää, voitaisiinko ottaa käyttöön hinta 1 000 (tuhat) euroa tontista.