Uusi siviilipalveluslaki pyrkii parantamaan palvelusvelvollisten yhdenvertaisuutta

Siviilipalveluslain uudistuksen myötä Puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen hyväksyttyjen on mahdollista hakeutua takaisin reserviin myös sen vuoden jälkeen, jona velvollinen on täyttänyt 28 vuotta, jos hän ei ole vielä ehtinyt aloittaa täydennyspalveluksen suorittamista.