Palvelualla työskentelevä joutuu yhä useammin turvautumaan Kelan tukiin – näissä maakunnissa tilanne on vaikein

Palvelualoilla työskentelevien palkka jää usein niin pieneksi, että korvaavia tulonlähteitä joudutaan hakemaan Kelan asumistuesta. Yllättävänä havaintona asumistukea vastaanotti Uudellamaalla (8,3 %) selkeästi koko maan keskiarvoa (10,9 %) pienempi osuus vastaajista. Palvelualan työntekijät joutuivatkin turvautumaan asumistukeen useimmin Kanta-Hämeessä (20,5 %) ja Päijät-Hämeessä (19,2 %). Useampi kuin joka kymmenes Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreimpaan suhdannebarometriin vastanneista vastaanotti asumistukea ja lähes joka kymmenes soviteltua työttömyystukea huhti−kesäkuussa.