Uuden raitiotiesillan rakentaminen pysäyttää ajoittain liikenteen Lahdenväylällä

Lahdenväylän ylittävän raitiotiesillan rakentaminen Viikissä aiheuttaa liikenteen pysäytyksiä Lahdenväylällä elokuun viimeisestä viikosta alkaen. Maaherrantiellä rakennetaan uutta siltaa raidejokerille, ja vanha silta muutetaan pyöräily- ja jalankulkusillaksi.