Nuorten ylipaino yhteydessä monenlaisiin ongelmiin, kertoo tuore tutkimus – "Kiusaamiseen ja syrjintään tulee aina puuttua"

Ylipainoiset nuoret kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi yleisemmin kuin normaalipainoiset ikätoverinsa. Tieto selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotteesta.