Erikoissairaanhoitoon pääsee jo aiempaa paremmin – Haasteena silti tarvittavan henkilökunnan löytyminen

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyssä on edelleen suuria eroja kuntien välillä. Ongelmat heijastuvat hoitoon pääsyssä päivystystoiminnan ruuhkautumiseen, kerrotaan Aluehallintoviraston tiedotteessa.