Maahanmuuttajat käyttävät mielenterveyspalveluja kantasuomalaisia harvemmin

Maahanmuuttajat käyttävät mielenterveyspalveluja harvemmin kuin kantasuomalaiset, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudesta tutkimuksesta.