Uudenkylän koulu taas lakkautusuhan alle? Lautakunta päättää selvityksen aloittamisesta

Uudenkylän koulussa on niin vähän oppilaita, että kaupunki on käynnistämässä kyläkoulua koskevan selvityksen. Asia on opetuslautakunnan asialistalla 29.10. kokouksessa.