Lahdenväylälle lisäkaistoja, eritasoliittymä ja kaksi uutta siltaa – Kivikon ja Malmin ulkoilureitit yhdistyvät puistosillalla

Helsingin kaupunki ja valtio suunnittelevat Lahdenväylälle uutta eritasoliittymää Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymien välille. Liittymän lisäksi Lahdenväylälle kaavaillaan lisäkaistoja Kehä I:n ja Kehä III:n välille sekä kahta uutta siltaa, joista toinen on puistosilta jalankulkijoille ja pyöräilijöille.