Kavahdatko sädesientä tai kosteusvaurioita? THL:n mukaan kyse on usein tunnepohjaisesta liioittelusta

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan sisäilmaan liittyvät terveysriskit koetaan usein suurempina ja vakavampina, kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat.