Neljännes maahanmuuttajista on korkeasti koulutettuja – suomalaiset ovat selvästi koulutetumpia

Neljännes eli 25 prosenttia Suomeen asettuneista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä on suorittanut korkea-asteen tutkinnon, tiedottaa Tilastokeskus