Hausjärven plusmerkkinen budjetti on harvinainen  – Palveluverkko joutuu ensi vuonna tarkasteluun

Väkiluvun lasku, syntyvyyden väheneminen ja ikääntyvien määrän kasvaminen tuottaa päänvaivaa Hausjärven kuntapäättäjille.