Autoliitolta sangen näpsä neuvo: "Vaihda paristo"

Ovien avaus- ja lukitusongelmat sekä auton käynnistysongelmat työllistävät usein Autoliiton tiepalvelua. Osa tapauksista olisi helposti vältettävissä tai asiakkaan itsensä ratkaistavissa.