Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nuorten ja aikuisten kokema seksuaalinen väkivalta ei ole lisääntynyt, kertoo rikosuhritutkimus

Poliisi saa yhä enemmän ilmoituksia seksuaalirikoksista, mutta nuoriin ja aikuisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ei ole viime vuosina yleistynyt. Tuoreimman rikosuhritutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaista suomalaisista puolitoista prosenttia joutui vuonna 2018 seksuaalisen väkivallan tai sen yrityksen kohteeksi.

Edellisessä, vuoden 2016 kokemuksia mitanneessa tutkimuksessa osuus oli sama. Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden osuus on pysynyt yhden ja puolentoista prosentin välillä vuodesta 2012.

Naiset joutuvat miehiä useammin seksuaalisen väkivallan tai sen yrityksen uhriksi. Vuonna 2018 seksuaalisen väkivallan kokemuksia oli naisista 2,4 prosentilla, miehistä 0,6 prosentilla.

Seksuaalinen väkivalta oli yleisintä nuorimmassa ryhmässä eli 15–24-vuotiailla. Heistä 3,7 prosenttia kertoi seksuaalisesta väkivallasta tai sen yrityksestä.

Kansallisen rikosuhritutkimuksen tulokset on julkaistu loppuvuodesta Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) katsauksessa Kyselyyn vastasi vuonna 2018 noin 5 500 Suomessa vakituisesti asuvaa 15–74-vuotiasta.

Vaikka koetun seksuaalisen väkivallan määrä on pysynyt vakaana, ilmoitusten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrässä on ollut selkeä kasvu 2010-luvulla.

Esimerkiksi kun vuonna 2014 raiskauksia ja törkeitä raiskauksia sekä niiden yrityksiä tuli poliisin tietoon 940, vuonna 2018 määrä oli noin 1 400. Viime vuoden tammi–marraskuussa ilmoituksia oli noin 1 360.

Ilmoitusten lisääntymistä selittää tutkimusten mukaan ilmoitusalttius ja poliisitutkinnan tehostuminen. Raiskauksia ei siis välttämättä tapahdu enemmän, vaan niistä vain ilmoitetaan aiempaa useammin.

Poliisihallituksen tilastot perustuvat poliisin rikosilmoitusjärjestelmään. Mukana ovat ne tapaukset, joissa uhri on tiedossa.

Viranomaisten tietoon tulleiden lapsiin kohdistuneiden hyväksikäyttöjen lisääntymisestä on viime vuosina uutisoitu paljon.

Hyväksikäyttöjä, törkeitä hyväksikäyttöjä ja niiden yrityksiä tuli vuonna 2014 poliisin tietoon noin 1 400. Viime vuoden marraskuun loppuun mennessä ilmoituksia oli kirjattu lähes 1 600. Kasvua ilmoitusmäärissä on havaittavissa erityisesti pitkällä aikavälillä. Vuodesta 1980 vuoteen 2016 ilmoitusten määrä on kuusin–kahdeksankertaistunut, kertoo Krimon tutkimus

Viimeisin, vuoden 2013 lapsiuhritutkimus ei kuitenkaan tue sitä, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö olisi lisääntynyt. Sen sijaan se on 1980-luvun lopulta lähtien vähentynyt.

Vuonna 1988 seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertoi yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 14 prosenttia ja pojista viisi prosenttia. Vuonna 2013 hyväksikäytön uhriksi kertoi joutuneensa tytöistä enää neljä prosenttia ja pojista yksi prosentti.

Lapsiuhritutkimuksen mukaan hyväksikäyttöjen sijaan on lisääntynyt tapausten ilmitulo, mikä johtuu viranomaiskontrollin ja kiinnijäämisriskin lisääntymisestä.

Seksuaalirikostilastoja julkaisevat viranomaiset muistuttavat, että tilastoitujen rikosten määriin voi vaikuttaa moni asia. Valtaosa seksuaalirikollisuudesta on piilorikollisuutta, eli siitä ei ilmoiteta lainkaan. Seksuaalirikosten todellista määrää on vaikea selvittää.