Apotti laajenee Hyvinkään sairaalaan – asiakkaita neuvotaan varautumaan viivästyksiin tietojärjestelmän siirtymävaiheen aikana

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö laajenee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).