Nuorten ja naisten sairauspoissaolot kasvussa mielenterveyden oireiden takia

Viime vuonna noin 84 000 henkilöä sai sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden perusteella, mikä oli lähes 10 000 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna.