Vaalikynä: Edunvalvontaa eri tasoilla

Kuntakohtainen vaikuttaminen on tärkeää kuntalaisten edunvalvonnassa, kunnan alueella on paljon kuumia kysymyksiä. Kunta päättää kunnallisveroprosentista ja niillä tuotetuista palveluista. Kunnanvaltuustot ja kunnan edustajat päättävät aivan suoraan kuntalaisille tulevista kuluista. Näitä on kaukolämmön ja jätehuollon maksut, sekä käyttö-, jäte- ja hulevesien sekä kiintestövero.