Lukijalta: Nykyinen koululaitos syrjii poikia

Viime vuosina on käyty keskustelua lukutaidon rapistumisesta. Peruskoulun päättyessä jopa joka kymmenes nuori ei osaa kunnolla lukea – pojista jopa yksi kahdeksasta. Lukutaidottomien määrä kasvaa koko ajan. Jopa 16 prosenttia pojista kuuluu joukkoon ”heikko lukutaito". Ja tämä määrä kasvaa koko ajan.