Eija Aittolan kolumni: Ikäihmiset huomioitava paremmin kunnissa

Tärkein asia ikäihmisten kannalta on se, että he voivat luottaa siihen, että vanhuus hoidetaan kunnan taholta arvokkaasti ja että palveluja kunnissa on riittävästi ja laadukkaasti tarjolla. Valitettavasti näin ei ole kaikissa kunnissa. Palveluiden lakisääteisyydestä huolimatta eri kunnissa on erilaiset käytännöt. Tämä on johtanut siihen, että ikäihmiset ovat keskenään eriarvoisessa asemassa eri puolella Suomea. Niin kauan kun olet kykenevä käymään kerhoissa ja yhdistystoiminnassa jäsenenä, tarjontaa on paljon. Toiminta tuo vireyttä elämään ja ihmiskontakteja arkeen.