Pääkirjoitus: Etäopetus vaihtoehdoksi

Nuorille pitkittynyt pandemia on vaativaa aikaa. Rajoitukset ovat ankaria yläkoululaisille, joiden kuuluisi kohdata toisiaan ja pohtia omia rajojaan. Digitaalinen vuorovaikutus ei korvaa ihmissuhdetaitoja, jotka karttuvat vuorovaikutuksessa kasvokkain. On huolestuttavia viitteitä siitä, että nuorten mielenterveys on koetuksella. Silti etäopetus on ollut ja tulee luultavasti olemaan jatkossakin vaihtoehto koronan hillinnässä.