Tuottojen havittelu ei riitä perusteeksi

Parkkivalvonta on siirretty Hyvinkäällä kunnan tehtäväksi. Virhemaksun suuruuden määrää sisäministeriö asetuksella. Laki sanoo, että 20 euroa suurempi maksu tulee perustua liikennesyihin kuten liikennetiheyteen ja parkkipaikkojen niukkuuteen. Taloudellisilla syillä korotusta ei laki salli.