Anne Rantalaisen kolumni: Vetoan sinuun joulun alla: osta paikallisesti

Jokainen kunta on niin menestynyt kuin siellä olevat yritykset ovat. Kuntien ja yritysten välinen yhteys on kiistaton. Elinkeinopolitiikan tehostaminen on käytännössä välttämätöntä kunnille verotulojen kasvattamiseksi. Taloudeltaan vakaa kunta kykenee huolehtimaan paremmin esimerkiksi hyvinvointipalveluistaan.