Eija Aittolan kolumni: Toisen asteen koulutus pakolliseksi?

Hallitus valmistelee Opetusministeriön kanssa uudistusta oppivelvollisuusiän nostamisesta 18 ikävuoteen. Se tarkoittaa suuria kustannuksia koulutoimen järjestäjälle eli kunnille. Koko ikäluokan pakottaminen toisen asteen koulutukseen ei perustu todelliseen tarpeeseen vaan ideologisiin syihin.