Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Luonto- ja ympäristöviikko Riihimäellä ja Oitissa

Monimuotoinen metsä tutuksi Riihimäellä ja Oitissa luonto- ja ympäristöviikolla

Valtakunnallista Luonto- ja ympäristöviikkoa vietetään kirjastoissa viikolla 14.-20.2. Riihimäen kirjastossa on esillä luontokirjoja sekä Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen näyttely, jossa opitaan tunnistamaan monimuotoista metsää. Oitin kirjastossa on esillä luonnonsuojeluyhdistyksen kokoama luontokuvanäyttely suo- ja metsäteemalla.Riihimäen kirjaston näyttely herättää ajattelemaan, onko taajamametsä monimuotoista? Oletko nähnyt kääpiä, tikankoloja puissa, kasvaako puiden oksilla naavaa tai luppoa? Löytyykö lähimetsässäsi paljon eri puulajeja? Näyttely tarjoaa virikkeitä metsäretkille, vaikkakin osa kasveista on vielä lumipeitteen alla.
Luonnonsuojeluliiton oma teema vuonna 2011 on luonnon hiilivarastojen suojelu, joka on samalla sekä ilmaston- että luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Puut ovat tärkeä hiilivarasto, samoin kuin luonnontilaiset suot. Soiden ja metsien vaaliminen hiilivarastoina tukee myös niiden hyödyntämistä virkistyskäyttöön. Metsiin ja soihin sitoutuneen hiilen määrä vastaa Suomen yli 370 vuoden kasvihuonekaasupäästöjä. Luonnon hiilivarastoja säilyttämällä vältytään ylimääräisiltä päästöiltä.

Riihimäellä arvokas metsäalue Vahteriston ulkoilu- ja luonnonsuojelualue. Suojelualue tulee esimerkkitapaukseksi Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin julkaisemaan kuntametsäoppaaseen 2011. Opas on ladattavissa netistä: http://www.sll.fi/uusimaa/kuntametsat/ Toinen Riihimäen omistama arvometsä on Puhinniemen virkistysalueella Rengon eli nykyisen Hämeenlinnan puolella.

Yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiään ns. Metso-rahoilla. Korvauksien saamisen lisäksi vapaaehtoinen suojelu on verovapaata. Yksityisiä suojeluhakemuksia on tehty Riihimäellä mm. Kalmun alueella, jonne kaupunki haluaisi kaavoittaa asuinalueen.

Näyttelyissä on tietoa metsistä, Metso-metsiensuojeluhjelmasta ja yhdistyksen toiminnasta.

Luonto- ja ympäristöviikkoa on järjestetty vuodesta 1999 lähtien. Tänä vuonna se näkyy noin 200 kir­jastossa ympäri Suomen.

Lisätietoja:
Petri Mäkelä
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
petri.m.makela(at)gmail.com

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan ympäristön-suojelupiiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. Kotisivun osoite http://www.rsly.net/

Uusimmat mielipiteet