Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Annetaanko lähimetsille Hausjärvellä arvoa?

OP:n uhattua metsää Valun alueella. Kuva: Minna Sievänen

Oitin Valuntien viereiseen metsään on tulossa kesähakkuut, jossa paikallisten asukkaiden käyttämä lähivirkistysalue muuttaa maisemakuvaansa radikaalisti. Hoitovaihtoehtoihin ei kuulemma enää löydy vaihtoehtoja avohakkuulle.

Metsä on Riihimäen seudun osuuspankin omistuksessa, joten Hausjärven kunnan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Jonkinlaista ohjausvoimaa kuitenkin tulisi löytyä kun kyseessä on taajama-alueen asuintontteihin rajoittuva metsäala, jolla on luonnonarvojen ohella selvää maisemallista ja virkistyksellistä arvoa asukkaille.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys esittää kunnalle avoimen kysymyksen siitä, millä tavoin pidetään huolta, että asuinalueilla säilyy tulevaisuudessakin monimuotoisia lähimetsiä virkistysalueina? Millaisten hoitokäytäntöjen mukaan kuntametsiä hoidetaan taajamassa ja taajaman ulkopuolella?

Lukuisten tutkimusten mukaan lähellä oleva luonto on ensisijaisen tärkeää asuinalueen viihtyisyydelle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Tällöin lähimetsien arvo ei ole puuntuotannossa, vaan niiden monimuotoisuudessa ja viihtyisyydessä.

Arvostetuimpia viheralueiden ominaisuuksia olivat kaunis maisema, rauha, hiljaisuus, ”metsäntuntu”, luonnonmukaisuus ja tilan runsaus. Etenkin taajama-alueen metsien hoitosuunnitelmat tulisi sovittaa ensisijaisesti näihin päämääriin. (ks. http://www.sll.fi/uusimaa/kuntametsat/)

Valun alueen metsän kohtalon ratkaisee se millaisen arvon Riihimäen seudun OP antaa asukkaiden vetoomukselle säästää tärkeäksi koettu lähimetsä. Vaihtoehtoja on kun päämäärät asetetaan toisella tapaa. Muualla Hausjärvellä kunnan kaavoitus- ja metsänhoitokäytännöt ovat avainasemassa monimuotoisen lähiluonnon turvaamisessa jatkossakin.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Riihimäellä 26.5.2011

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan ympäristön-suojelupiiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. Kotisivun osoite http://www.rsly.net/

Uusimmat mielipiteet