Luotsi palveluneuvontapiste

LUOTSILLA KYNNYKSETÖNTÄ PALVELUNEUVONTAA

Laurean LUOTSI  Palveluneuvontapisteessä opiskelijatkin kokevat yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta kohdatessaan erilaisia asiakkaita. Luotsissa asioivat ihmiset hakevat keskustelukumppania yksinäisyyteensä tai neuvoja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. LUOTSIssa on saatu aikaan hyviä tuloksia.

 

LUOTSI pähkinänkuoressa

LUOTSI  tarjoaa asiakaslähtöistä, kynnyksetöntä ja maksutonta TRIO palveluneuvontaa Hyvinkään Prismassa. TRIOssa  toimivat ammattilainen ja kokemusasiantuntija yhdistyksistä, yrityksistä, kaupungilta tai srk:sta sekä Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelija.TRIO ohjaa kiireettömästi ja varhaisessa vaiheessa asiakasta löytämään itselleen sopivan palvelun. LUOTSIsta tiedotetaan Aamupostin kumppanisivuilla www.aamuposti.fi/palveluneuvola-hanke.

LUOTSI on osa Laurea-ammattikorkeakoulun Palveluneuvola –hanketta, jossa kumppaneina ovat Hyvinkään kaupungin lisäksi Hyria koulutuspalvelut, Kuntoutussäätiö, Hyvinkään seurakunta, Kirkkohallitus sekä joukko yrityksiä ja yhdistyksiä. Rahoitusta hankkeelle on saatu mm. Uudenmaan liitolta.

LUOTSI kehittää, tutkii ja vie ajatuksia maailmalle


Ensimmäinen pilotti toteutettiin keväällä 2011 kynnyksettömänä ja ennaltaehkäisevänä  palveluneuvontana jatkuen toisella pilotilla syksyllä 2011. Terveydenhoitaja ja YAMK -opiskelija Arja Matilainen Terveyden edistämisen koulutusohjelmasta tekee hankkeeseen opinnäytetyön. Työssään hän selvittää, kenen ja mihin tarpeeseen palveluneuvonta on pystynyt vastaamaan ja mihin neuvonta on johtanut. Tutkimuksen pohjalta kumppaniverkosto miettii, miten palveluneuvontaa voidaan tehostaa, mitä yhdistysten, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyössä tapahtuu sekä millaista kustannusvaikuttavuutta palveluneuvonnalla on.

 

Arja Matilainen ja yliopettaja Eija Mattila olivat kertomassa LUOTSIsta syyskuussa 2011 Berliinissä järjestetyssä ECER:n konferenssissa, jonka teemana oli Urban Education.

Tätä LUOTSIssa  saatu aikaan

LUOTSIn kävijämäärä oli keväällä kahdeksan viikon aikana yli 500 ja syksyllä kuuden viikon aikana yli 600. Syksyllä käytössä oli Prisman tarjoama liikehuoneisto, jossa asiakastapaamiset toteutuivat kevään aulatilaa intiimimpinä. Kävijöistä pääosa on ollut varttuneempaa väkeä, mutta myös lapsiperheet tarttuivat mahdollisuuteen. Naisvierailijoita oli jonkin verran enemmän kuin miehiä.

Erityisesti opiskelijoita yllätti, miten avoimesti ja luottavaisesti kävijät kertoivat elämästään tuntemattomammallekin ihmiselle. Keväällä kävijöitä kiinnosti terveysasiat. Syksyllä haettiin neuvoja ja ohjausta lisäksi asumiseen, työttömyyteen ja huoleen lähiomaisten elämäntilanteista liittyvissä asioissa. Kulttuuripalvelut kiinnostivat myös laajasti. Moni asiakas koki saavansa LUOTSIssa nopeasti ja vaivattomasti tietoa. LUOTSIssa myös kuunneltiin asiakasta: Matilaisen mukaan palveluneuvojilla oli ”sydämelliset korvat”. Opiskelijoille LUOTSI on tarjonnut areenan vuorovaikutuksen oppimiseen. ”Oleellisinta palvelupisteessä toimimiselle oli kyetä asiakaslähtöiseen vuorovaikutukseen”.

Kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia LUOTSIssa oli keväällä 13sta yhdistyksestä, yksi palveluohjaaja Hyvinkään kaupungilta, yksi hyvinvointialan yrittäjä ja yksi Hyvinkään Laurean yliopettaja. Syksyllä asiantuntijoiden määrä kasvoi. 

Tärkeitä tuloksia LUOTSIssa 1) vierailijoiden ja palveluneuvojien nopeasti syntynyt luottamuksellinen suhde 2) vierailijoiden itsearvostuksen kasvaminen kuuntelevan palveluneuvojan tukemana, 3) vierailujen johtaminen uusintakäynteihin LUOTSIssa ja asiakkaan luvalla välittömään yhteydenottoon sosiaali- tai terveydenhuollon viranomaiseen 4) TRIO-mallin toimivuus ja jaettu asiantuntijuus.

LUOTSI jatkaa toimintaansa

Riihimäen ja Hyvinkään talousalue on kiinnostunut TRIO-tyyppisestä palveluneuvonnasta. Tavoitteena on jatkaa Luotsin toimintaa keväällä 2012 Hyvinkäällä sekä levittää mallia Laurean toiminta-alueella. TRIO-ohjauksen ja neuvonnan uudesta työnjakomallista kirjoitetaan tieteellisissä ja ammatillisissa julkaisuissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on Uudenmaan liiton maakuntajohtajan ehdottamana kehittää LUOTSIsta oma yritys.

 

Tämä uutinen tullaan viestittämään myös Laurean sähköisessä aluekatsauksessa lokakuun lopulla.

 

Alla olevassa listassa esimerkkejä Luotsin vierailevista asiantuntijoista syksyn viimeisellä toimintaviikolla.

 

Vierailevat asiantuntijat 10. – 14.10. (Viikko 41)

10.10. MAAILMAN MIELENTERVEYSPÄIVÄ

ma 10.10. klo 14-16 Raimo Kantanen, senioriliikunnan vertaisohjaaja, Hyvinkään eläkeläiset

ma 10.10. klo 14 - 20 Eija Mattila, psyk. erik.sairaanhoitaja, perheterapeutti, Laurea-amk yliopettaja

ti 11.10. klo 13 -15  Eija Mattila, psyk. erik.sairaanhoitaja, perheterapeutti, Laurea-amk yliopettaja

ke 12.10. klo 14 - 20 Eija Mattila, psyk. erik. sairaanhoitaja, perheterapautti, Laurea-amk yliopettaja

ke 12.10. klo 9 - 15 Pauliina Kivivuori, pastori, Hyvinkään srk

ke 12.10. klo 14 - 20 Eija Mattila, psyk. erik.sairaanhoitaja, perheterapeutti, Laurea-amk yliopettaja

ke 12.10. klo 16 - 20 Kyllikki Hypén, Omaiset mielenterveystyön tukena, Hyvinkään ryhmä (OTU ry)

to 13.10. klo 16 - 20 Seppo Tiainen, Hyvinkään suolahuone

to 13.10. klo 9 - 14 Eija Mattila, psyk. erik.sairaanhoitaja, perheterapeutti, Laurea-amk yliopettaja

pe 14.10. klo 14 - 18 Tanja Väyrynen, Hyvinkään kilpirauhasyhdistys

pe 14.10. klo 9 - 20 Eija Mattila, psyk. erik.sairaanhoitaja, perheterapeutti, Laurea-amk yliopettaja

pe 14.10. klo 15 - 18 Kyllikki Hypén, Omaiset mielenterveystyön tukena, Hyvinkään ryhmä (OTU ry)

Eija Mattila, hankevastaava, yliopettaja eija.mattila(at)laurea.fi                                             046-8567732
 

Luotsi palveluneuvontapiste

Aikaisempia kirjoituksia

Luotsi palveluneuvontapiste

Laurea-ammattikorkeakoulun LUOTSI palveluneuvontapiste jatkaa toimintaansa 20.4.2015 klo 09.00 alkaen Hyvinkäällä Prisman kauppakeskuksessa Willan apteekin edustalla. Neuvontapiste on suuren suosionsa mukaisesti jo pysyvä käytäntö sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Piste on avoinna kaikille kävijöilleen viiden viikon ajan 20.4.-22.5. arkisin klo 9-17.

 

LUOTSI tarjoaa asiakaslähtöisen ja kynnyksettömän Trio neuvontapalvelun. Trio muodostuu Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista, eri alojen ammattilaisista ja kokemusasiantuntijoista, jotka yhdessä ohjaavat asiakkaitaan eteenpäin. Tämä TRIO ohjaa kiireettömästi asiakasta löytämään itselleen hakemansa palvelun.

 

Neuvontapalvelupisteeseen kootaan tietoa eri hyvinvointipalveluista Hyvinkäällä. Neuvonta on maksutonta ja tapahtuu ilman ajanvarausta.

 

Uusimmat mielipiteet