LOPEN LAPSI- JA NUORISOKUORO

Tervetuloa mukaan kuoroharrastuksen pariin.

Lapsikuoron harjoitukset järjestetään Lopen opiston taiteen perusopetuksen opintoryhminä.

Lukuvuonna 2011-2012 lapsikuoro harjoittelee tiistaisin klo 16.30-18.00 kirkonkylässä alakoulun musiikkiluokassa, kuoronjohtajana toimii musiikkipedagogi (amk) Eveliina Jurkka.

Tavoitteena kokea yhdessä laulamisen iloa. Opetuksessa painotetaan äänenkäytön kehittämistä ja sävel-tapailun perusteita. Esiintymistä ryhmässä ja solistina, lisäksi järjestetään leiritoimintaa ja yhteisiä tapahtumia.

Musiikin perusopetus

Lapsi- ja nuorisokuorot ovat osa taiteen perusopetusta musiikissa. Yleistavoitteena on edistää viestinnän, kulttuuritoiminnan ja yhteisökehityksen vuorovaikutusta. Koulutuksen painotus on lauluvalmiuksien kehittämisessä ja säveltapailun opiskelussa. Lopella opetus on järjestetty 1.-4. luokkalaisille lapsikuorossa ja sen jälkeen nuorisokuorossa, koulutuksen järjestää Lopen opisto. Nuorisokuoron jälkeen on mahdollisuus jatkaa Timoteissä. Kuoroihin otetaan joka vuosi uusia laulajia.

 

Musiikin Tuki Ry.

Lopen lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen taustayhteisönä toimii Musiikin Tuki ry. Yhdistys järjestää konsertteja, kuoroleirejä ja esiintymismatkoja, tuottaa ja markkinoi äänitteitä, hankkii kuoroille esiintymisasut sekä palkitsee kuorolaisia harrastusmerkein ja stipendein aktiivisesta kuorotoiminnasta.

Musiikin Tuki ry:n puheenjohtajana toimii Tiina Halonen, puh. 040 528 9819, rahastonhoitajana. Muut hallituksen jäsenet ovat Marianna Toivonen, Hanna-Kaisa Laukkanen ja Satu Varjonen. Hallituksen tavoittaa parhaiten sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Kuoropuhelimeen vastaa kuorojamme johtava Eveliina Jurkka. Numero on 045 275 9275.

Kuoropuvuista vastaa Tiina Halonen.