A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Haluatko työtä vai veroja?

Nouseeko elintaso veroja vai työllisyyttä nostamalla?

Palkansaajajärjestö SAK esittää, että Suomen tuleva menestys turvataan yritysten, omistusten ja korkeiden ansiotulojen verotusta kiristämällä. Työllisyyden nosto on SAK:n mukaan ”liian epävarma” keino vahvistaa julkista taloutta.

Ajaako kiristyvä verotus palkansaajien ja heidän perheidensä etuja? SAK haluaa verottaa entistä enemmän sitä, mikä tuottaa työpaikkoja, työtä, toimeentuloa ja korkeampaa elintasoa.

Suomen työllisyys ja elintaso ovat olleet jo 30 vuotta muita Pohjoismaita alhaisemmalla tasolla. Kun työtä tehdään vähemmän, myös verotulot jäävät alhaisemmaksi. Sen vuoksi Suomen julkisen talouden tulovajetta on paikattu velanotolla. Valtion ja julkisyhteisöjen yhteenlaskettu velka on jo 135 miljardia euroa eli valtion kahden ja puolen vuoden menojen määrä.

Fakta on, että mitä vähemmän on töitä, sitä vähemmän on valinnanvapauksia ja varaa parempaan elintasoon. Sen tietää jokainen työtön.

Työllisyysasteen nosto eli yhä useamman työikäisen saaminen töihin pitäisi olla kansakunnan ja palkansaajajärjestöjen ensisijaisena tavoitteena. Tämä on välttämätöntä myös siksi, että työikäisen väestön määrä on supistunut finanssikriisin jälkeen 2009. Sudenkuoppa syntyi, kun kriisi niitti työpaikkoja, työikäinen väestö hupeni ja velanotolla paikattiin verotulojen menetyksiä. Tämä kaikki tapahtui samaan aikaan.

Verotusta on kiristetty lähes joka vuosi viimeisten 10 vuoden kuluessa. Silti julkinen talous ei ole korjaantunut."

Verotusta on kiristetty lähes joka vuosi viimeisten 10 vuoden kuluessa. Silti julkinen talous ei ole korjaantunut. Vasta työllisyysasteen nousu on alkanut täyttää sudenkuoppaa. Siksi työpaikkojen synnyttämisen esteitä pitää karsia eikä lisätä.

Tähän asti demarien puheenjohtaja, entinen lakkokenraali Antti Rinne on vastustanut kaikkia työelämän uudistuksia eläkeuudistusta lukuun ottamatta.

Päinvastoin kuin SAK ja Rinne väittävät, talouspolitiikan pitää nojata työllisyyden kohentamiseen.

On hyvä, että SAK ja demarit ovat kantansa julkistaneet. Se paljastaa, kuinka työllisyyttä halveksivaa politiikkaa Antti Rinne ajaisi, jos demarit voittaisivat vaalit.

A-P. Pietilä

Kommentit (11)

Kommentit

Onneksi yritykset voi pitää

Onneksi yritykset voi pitää veroparatiiseissa Viro lähin sellainen Rinne on voimaton.

2009 jälkeen työikäisten

2009 jälkeen työikäisten määrä väheni mm. syystä, että suuret ikäluokat lähtivät korkeintaan kuusikymppisinä eläkkeelle, luoden järjestelmän, jossa heidän lapsensa pääsevät eläkkeelle 65- vuotiaina ja lapsenlapsensa 70-vuotiaina. Pitääkö näille lastenlapsille laatia vielä laki, jonka mukaan heillä on ikänsä vuoksi huonommat oikeudet kuin muilla. Irtisanomislakia alle 20 hlön työpaikoissa käytettäisiin niihin kenen työmarkkina-arvo laskee tilapäisesti tai pikkuhiljaa pysyvästi: sairaisiin ja ikääntyviin. Mitä heillä olisi irtisanomisen jälkeen edessä? Työllisyysaste kasvaa isojen kaupunkiseutujen alueilla, minne nuoret ja koulutetut menevät. Akavan mukaan meillä 600 000 ilman ammatillista tutkintoa, heidän merkittävä työttömyysuhkansa kasvaa iän myötä. Onko kaikkien verotus kiristynyt viimeisten 10 vuoden kuluessa?

"Suomen työllisyys ja

"Suomen työllisyys ja elintaso ovat olleet jo 30 vuotta muita Pohjoismaita alhaisemmalla tasolla." Olisiko syy tähän, että kokoomus on ollut neljää vuotta lukuunottamatta yli 30 vuotta hallituksessa.

Vai johtuisiko se siitä, että

Vai johtuisiko se siitä, että SAK yrittää parhaansa mukaan estää kaikki työmarkkinoiden uudistukset? Suomen työmarkkinoilla on SAK:n monopoli, johon ei saa kajota tai tulee yleislakko. Naapurit ovat jo tehneet muuttuneiden aikojen vaatimat rakennemuutokset työmarkkinoillaan, täällä vasemmisto pyrkii estämään kaikki uudistukset ja korottamaan veroja, jotta entistä useampi voi jäädä kotiin, kun ei kannata tehdä töitä. Syy on sikäli tavallaan kokoomuksen: ei ole uskallettu pistää luuta kurkkuun SAK:lle, joka kuvittelee olevansa kansan valitseman eduskunnan käskijä ja yläpuolella.

Miten on mahdollista, että

Miten on mahdollista, että vasemmisto on estänyt kaikki uudistukset, kun eduskunnassa on ollut viimeksi yli 50 vuotta sitten vasemmisto enemmistö. Ja viimeisestäkin yleislakosta on jo yli 60 vuotta.

Muistelehan, mitä liitot

Muistelehan, mitä liitot tekivät tässä aivan vähän aikaa sitten vastustaessaan kiky-sopimusta ja aktiivimallia. Ja uutta poliittista lakkoa puuhataan parhaillaan tälle syksylle. Taas yritetään määrätä vaaleilla valitun eduskunnan ja hallituksen päätöksiä, vaikka ei ole mitään parlamentaarista valtaa. Ja hallitus ei välttämättä uskalla viedä asioita loppuun asti. Sitä en tiedä, ovatko kaikki päätökset niin viisaita olleet, mutta ensimmäinen hallitus 10 vuoteen, joka ottaa työllistämisen vakavasti ja edes yrittää korjata tilannetta.

Lipposen hallitusten jälkeen,

Lipposen hallitusten jälkeen, yli 20v, ovat Suomessa valtaa pitäneet Kokoomus- ja Keskustavetoiset hallitukset jotka saamattomuudessaan ovat syyttäneet lähes kaikesta ay-liikettä. Seuratkaapa vaikka veroasteen ja valtionvelan kehitystä viimeisten 20 vuoden aikana. Nyt kun hallitus on huomannut että oma homma mennyt aivan vatuloinniksi, niin syyttely vaan kiihtyy ja siihen liittyneet myös hallituksen lakeijat ja marionetit. Työttömät on nostettu syyllisiksi ay-liikkeen rinnalle ja propagandamylly jauhaa yhä kiihtyvään tahtiin. Eiköhän ole jo muutoksen aika. Niinhän se on että työtä tekevät työläiset ja heidän panoksestaan kaikki on lopulta kiinni. Pääomat eivät tuota mitään ilman rehellistä työtä ja rehellisestä työstä on tähän saakka ollut varaa maksaa verot jotka ovat joskus olleet korkeammatkin. Pääomatulojen verotuksessa olisi kyllä enemmänkin korjattavaa, koska meillä ei ole varaa ainakaan pääomatuloilla eläviin vapaamatkustajiin. Oikeisiin töihin myös heidät pitää saada, selittely ja uhkailu veropakolaisuudesta ei auta Suomea.

Aika monen asiantuntijan

Aika monen asiantuntijan suusta on todettu, että nyky hallitus on saanut akaiseksi paljon enemmän puhetta kuin oikeita tekoja. Normitalkoita on pidetty tästä hyvänä esimerkkinä. Työllisyydestä ei ole hallitusta kiittäminen. Se on kasvun aikaa saamaa ja kasvun sai aikaan luova tuho vientiteollisuudessa, herättiin siitä suuruuden syndroomaa poteneiden johtajien prinsessan unesta mikä ajoi Suomen viennin lamaan.

Ei ole monopolia, Akavan ja

Ei ole monopolia, Akavan ja STTK:n jäsenet eivät tunne hengenheimolaisuutta SAK:hon tavasta ja tyylistä johtuen. Hallituksen muutosehdotuksilla irtisanottaisiin ne, jotka eivät muuten tulisi irtisanotuiksi, kokonaan pois työmarkkinoilta, pysyvästi tukien varaan. Osa työnantajista jää ilman ammattityövoimaa, koska markkinatalouden lakien mukaisesti hyvinä aikoina kilpaillaan myös palkoilla. Ketkä maksavat, eivät juuri valita, sillä kauppa käy.

Suurella enemmistöllä on

Suurella enemmistöllä on liian korkea elintaso, se johtaa tuhlaamiseen. Elintasokuilun jatkuva laajeneminen ei tiedä hyvää.

Juuri näin!

Juuri näin!

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet