A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Syrjintä lisää kannatusta

Kun kansalainen antaa äänensä, hän olettaa vaalituloksella olevan merkitystä.

Demarit ovat ilmoittaneet Ruotsissa ja Suomessa, että yhteistyö maahanmuuttokriittisten ruotsidemokraattien ja perussuomalaisten kanssa ei onnistu vaalituloksesta välittämättä. Saksan kristillisdemokraatit ja demarit ovat olleet samoilla linjoilla ja ajautuneet suuriin poliittisiin vaikeuksiin.

Maahanmuuttoon nuivasti suhtautuvat puolueet ovat menestyneet Euroopassa sitä paremmin, mitä vihamielisemmin muut puolueet ovat niihin suhtautuneet. Tästä on osoituksena perussuomalaisten kannatuksen nousu.

Poliittinen taistelu kuuluu demokratiaan, mutta siihen kuuluu myös järjen käyttö. Mitä tarkemmin tutkii liberaalin oikeiston ja maltillisen vasemmiston maahanmuuttokantoja, sitä lähempänä ne ovat perussuomalaisten linjauksia.

Kun erotellaan toisistaan työperäinen maahanmuutto, elintasopakolaisuus ja sotapakolaisuus mielipide-erot tasaantuvat. Sotapakolaisuus hyväksytään ja työperäinen maahanmuutto ei ole mahdottomuus.

Elintasopakolaisuuteen ja sosiaaliturvan kalasteluun nämä puolueet suhtautuvat kielteisesti. Laitavasemmisto ja vihreät sen sijaan sallisivat varsin vapaan maahantulon ja sosiaalituen jakamisen sen kummempia kyselemättä.

Mikäli kolme suurinta puoluetta, demarit, kokoomus ja keskusta, haluavat säilyttää johtoasemansa, niiden pitäisi soveltaa maahanmuuttopolitiikassa kokemuksia, jotka ne ovat saaneet ympäristöpolitiikasta. Puolueet ovat kyllästäneet ohjelmansa ympäristö- ja ilmastonsuojelulla. Ruotsissa ja Saksassa tämä on laskenut tuntuvasti vihreiden kannatusta.

Maahanmuuton ongelmia tulee kärjistämään lisääntyvä työvoimapula. Suomi tarvitsee ulkomaalaisia tekemään työt, joita kantaväki ei osaa tai tahdo suorittaa.

Siksi on välttämätöntä, että maahanmuutosta puhutaan selkokielellä, jotta samalla voidaan torjua ääriaineksien lietsomaa muukalaisvihaa.

Miten kansalle kerrotaan, että on välttämätöntä torjua elintasoshoppailijat, mutta houkutella mainoskampanjoilla korkeapalkkaisia osaajia Suomeen.

A-P. Pietilä

Kommentit (19)

Kommentit

Suomessa ei ole minkäänlaista

Suomessa ei ole minkäänlaista työvoima eikä tule pulaa ainoastaan huonot palkat ei houkuta kaikkea tekemään .Se joka maksaa saa työvoimaa ja palvelua niin helppoa se on.

Meillä on hirveä työvoimapula

Meillä on hirveä työvoimapula, ollut jo vuosia. Yrittäjänä sen koki pahimpana ongelmana; yritys menestyi, mutta yrittäjälle lankesi liian suuri työmäärä. . . Kaikki nämä maahanmuutto- ja palkkaongelmatkin ratkeavat heti, kun valtio lopettaa kaikenmaailman tukien maksamisen. Pois toimeentulo- asunto- työttömyys- tuet. Rahalle tulee arvoa, eikä kukaan halua tulla Suomeen muuten kuin työtä tekemään.

Maahanmuuton kriittisyyskö

Maahanmuuton kriittisyyskö ainut syy muka kannattaa persuja tai maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvia puolueita muualla Euroopassa ? No ei tietenkään ja kaikki me sen tiedämme. Noin kirjoittamalla halutaan muodostaa mielikuva , että ihmiset jotka esim.kannattaa persuja ovat ulkomaalaisia syrjiviä mutta kaikki muut humaaneja ja suvaitsevaisia . Totuus on kuten Pietilä kirjoittaa . Vasemmistossa ja oikeistossa on sankoinjoukoin maahanmuutto, sen kuluihin ja elintasopakolaisiin kriittisesti suhtautuvia. He salaavat kantansa koska pelkäävät, että suomalainen aito rehellisyys vie suosion hyysäripiireissä ja jopa eteenpäin menon mahdollisuudet yksityisellä tasolla. Kannattaa ottaa asia puheeksi keväällä 2019 ,vaalien edellä jokaisen joka haluaa kuulla puhuuko puolueensa ehdokas totta vai kiemurtelee valheellisesti. Kuka haluaa äänestä kieroja ja vaiheellisia ehdokkaita?Mitä avoimiin työpaikkoihin tulee palkkojen alas-ajo tapahtuu ulkomaalaisen työvoiman turvin. Suomalaisten verovaroin on tarkoitus elättää sitten vuoron perään nämä ulkomaalaisetkin kun palkkatyö katkeaa heilläkin ja se tulee tapahtumaan aivan varmasti . Se taas ei kiinnosta yrittäjiä, jotka saavat hyödyn, eikä työntekijää edustavia liittojakaan.

Soili Nurminen

Työvoimapulasta on puhuttu

Työvoimapulasta on puhuttu 1980-luvulta lähtien. 2015 vuodesta Suomeen tulleet "siirtolaiset "työllistävät enimmäkseen Kelan virkailjoita ja junalippujen tarkastajia.

Kannattaa tarkistaa tosiasiat

Kannattaa tarkistaa tosiasiat: pakolaiset, maahanmuuttajat ja siirtotyövoima ovat kolme täysin eri asiaa. Siirtotyövoima on aiheuttanut keskustelun palkkatasosta. Maahanmuuttajia tarvitaan yrittäjinä ja palkkatyössä veronmaksajiksi. Tästä ovat kaikki laitavasemmalta laitaoikealle samaa mieltä. Pakolaisia on maailmassa enemmän kuin koskaan, EU ja muut läntiset maat ovat tässä epäonnistuneet. Usein pakolaisuuden syyksi löytyy länsimaiden toimet heidän kotimaassaan (mm.Syyria, Irak, monet Afrikan maat...)

Pakolaisuuden syy on monesti

Pakolaisuuden syy on monesti elintasokuilu esim Afrikan ja Lähi-idän sekä Euroopan välillä. Pakolaisuuden syy on myös se, ettei tulijat pysty ratkaisemaan keskinäisiä riitoja muutoin kuin asein. Lisäksi uskonnolla saatta olla vaikutusta. Eurooppa näyttää niin hyvältä, että sinne kannattaa pyrkiä kaikin keinoin. Lisäksi Afrikan tilanne heikkenee koko ajan liikakansoituksesta johtuen. Nyt Afrikassa on 1,2 miljardia ihmistö, vuonna 2050 ennusteen mukaan 2,4 miljardia ja vuonna 2100 noin 4,7 miljardia. Miten heidät lätetään. Lehtitietojen mukaan 60 miljoonaa afrikkalaista on halukkaita muuttamaan Eurooppaan. Kun kehitysapua annetaan, niin se pitää kohdistaa syntyvyyden merkittävään vähentämiseen. Mallia voi ottaa Kiinasta. Pakolaisia on paljon, kun jokainen tulija kutsuu itseään pakolaiseksi. Minusta iso osa on elintasopakolaisia. Edes sota ei tee ihmisestä pakolaista. Kannattaa katsoa pakolaisen virallista määritelmää. Pakolaisiuuden määrittelevät viranomaiset, ei tulija.

Afrikka on erään

Afrikka on erään asiantuntijan mukaan ainoa manner maan päällä, mikä ei olisi omavarainen toimivassa elintarviketuotannossaan. Tuo olisi ensin korjattava. Niin nostettiin Aasian köyhät maat muutama vuosikymmen sitten jaloilleen. Jos Afrikan maissa toimivat monikansalliset yritykset hoitaisivat taloudelliset velvoitteensa näihin maihin "kapitalistisen suunnitelmatalouden" sijaan. nämä maat eivät tarvitsisi enää kehitysapuja. Jos EU ei tukisi protektionistisesti omia tuotantoalojaan, Afrikan maat saisivat myös jatkossa tuotteitaan markkinoille. Länsimaat ovat itse olleet syyllisiä vallitsevaan tilanteeseen ja vauhdittamassa esittämääsi tulevaa uhkaa ilman toimivaa suunnitelmaa. Kiinalainen toimintatapa sen köyhissä lähimaissa: kiinalaisella velkarahalla kiinalainen rakennusväki rakentaa teollisuutta, joissa kiinalainen työvoima valmistaa kiinalaisista raaka-aineista tuotteita. Laina-aika oli jossain tapauksessa 99 vuotta (olikohan Sri Lanka, en ole ihan varma).

"Miten kansalle kerrotaan,

"Miten kansalle kerrotaan, että on välttämätöntä torjua elintasoshoppailijat, mutta houkutella mainoskampanjoilla korkeapalkkaisia osaajia Suomeen." Kyllähän Sipilä ja Nerg kertoivatkin ihan selkokielellä, että tänne tulee vain korkeastikoulutettua väkeä, joiden taustat tiedetään.....no tuliko? EI TULLUT. Ainoa tulija joka nyt oikeasti tunnetaan on tuomittu terroristisestä iskusta. Toinen joka nimeltä on mainittu on edellisen kaveri ja etsintäkuulutettu mutta kadoksissa.

Vasta TV:ssä kerrottiin IT

Vasta TV:ssä kerrottiin IT-alan osaajasta, joka oli odottanut työlupaansa liki vuoden, (tavoite alle 6kk).Oli jo lähdössä toiseen maahan. Näitä osaajia on iso joukko. Sisäministeri selitteli niitä näitä. Samassa ohjelmassa HOK-Elannon hlöstöpäällikkö kertoi samasta ongelmasta. Lindströmin toimesta TE-rahat käytetty ihmisten kontrolloimiseen uudelleenkoulutuksen sijaan. Nykyinen politiikka johtaa Suomen päivä päivältä syvemmälle suohon. Työttömien joukosta löytyy alle 30 000 joukko potentiaalista koulutettavaa työvoimaa, loput ovat ikääntyneitä, sairaita tai muuten vajaakuntoisia, joita verenmaku suussa jahdataan ja syyllistetään.

Valitettavasti Ylen jutut

Valitettavasti Ylen jutut ovat hyvin asenteellisia. Voi olla selkeät syyt sille, että luvan saanti on siirtynyt. Ja se kokkipula johtuu kuulemma siitä , että tarjolla on osa-aikatyötä, jolla ei elä.

"A-studio-totuus" on

"A-studio-totuus" on kuitenkin toistaiseksi luotettavampaa kuin "terholais-soinilainen" ministeripuppu, minkä mestari on mulkero Lindström hyväntekopuheillaan. Luvansaannin viivästymisen syy on, että kaikki työnantajat joutuvat joka työntekijän kohdalla samaan jonoon uusien hakijoiden kanssa. Ei ole nk. ohituskaistaa jo auditoiduille työnantajille. HOK-Elannon osaavan keittiöhenkilökunnan katoon ja pulaan on suuri syy ollut työnsisältö ja ison talon kontrolloiva johtamiskulttuuri, itseaiheutettua ja korjattavissa.

Maahanmuutosta 1,5 miljardin

Maahanmuutosta 1,5 miljardin lisälasku Suomalaisille.Ja Sipilän mielestä " jakovaraa ei ole".

Suomen valtion rahan käyttö

Suomen valtion rahan käyttö aina ollut holtitonta.

Mielestäni kolumnissa on pari

Mielestäni kolumnissa on pari isoa ajatusvirhettä. Ongelma on vaikeampi ja ulkoiset ja sisäiset ristiriidat suurempia. 1) Pietilä ei kontekstualisoi maahanmuuttoa väestöräjähdykseen. Jo lapsuudessani puhuttiin kehitysmaiden väestöräjähdyksestä mutta YK:n sedät ja tädit opettivat että kun naisten asema jne jne niin tämä ongelma poistuu. Se ei ole poistunut vaan monissa Afrikan ja Aasian kehitysmaissa väestönkasvu on kiihtynyt. Paine on kova, kasvava, ja kehitysmaiden johtama YK haluaa työntää ongelmansa meille muun muassa puhumalla ”ilmastonmuutoksesta.” 2) Suomen sisällä on hallitsemattomasta maahanmuutosta hyötyviä sidosryhmiä. Vasemmisto haluaa lisää köyhiä äänestäjiä koska nämä ovat sen ainoa keino päästä valtaan. Toki islamin ja kommunismin allianssi on epäpyhä ja taktinen yhteistä vihollista eli vapautta, demokratiaa ja tasa-arvoa vastaan. Toisekseen vanhan rahan piirit kannattavat maahanmuuttoa koska jokainen kouluttamaton nuorukainen tulee miljoonan euron palvelusetelin kanssa: 20 000 euroa kertaa 50 vuotta. Asuminen, syöminen, liikkuminen, kotoutus, … kaikki maksaa ja sehän on liikevaihtoa. Sinä maksat! Samalla lätkällä isketään kaksi kärpästä eli saadaan halpatyövoimaa jolle Saksassa maksetaan 80 senttiä tunti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on nyt se ongelma että kun työttömyyttä ei ole niin palkat on lähteneet nousuun! Maahanmuutto estää palkkainflaation. Se muistuttaa monin tavoin suomettumisen aikaa jolloin vasemmisto ja punaiset kokoomusvuorineuvokset yhdessä mutta eri syistä ajoivat Suomessa NL:n syliin.

Aina kun puhutaan

Aina kun puhutaan työvoimapulasta ja maahanmuutosta, minua alkaa ärsyttämään. Halpaa työvoimaa tarvitsevat puhuvat työvoimapulasta ja ne, jotka tarjoavat osa-aikatyötä. Toinen ryhmä, joka puhuu työvoimapulasta, joka ratkaistaan poistamalla tarveharkinta ja sallimalla vapaa maahantulo on ne, jotka todellisuudessa haluavat tänne lisää turvapaikanhakijoita. Ja kannattaa huomata, että mukana vaatimassa on äärivasemmistoa, SKP taustaisia kansanedustajia. Eihän heillä ole huolta työnantajien ongelmista, vaan omasta asiasta, eli täyttää maata turvapaikan hakijoilla. Meillä on työttöminä kouluttamatonta työvoimaa, korkeasti koulutettua työvoimaa ja silta väliltä. Todellisuudessa kielitaidoton ulkomaalainen työvoima tarvitsee koulutusta. Aina jonkinmoista. Miksi suomalaisia ei kouluteta, osaavat kielen valmiiksi. Jostain syystä ei tunnusteta sitä, että suomalaisten muuttohaluttomuus johtuu asuntopulasta. Asunnot löytyvät turvapaikkaa hakeville ja ulkomailta Suomeen tuleville, muttei suomalaiselle työvoimalle. Jos suomalainen asuu nyt syrjäseudulla, sieltä on vaikea tulla töihin, jos ei ole asuntoa. Ja jos olisikin, niin järkihinnalla. Ongelma voi olla myös arvonsa mnettänyt velkainen talo. Ulkomaalaisen porukan asumisen rahoittaa valtio ja kunnat verorahoilla. Näitä "korkeatasoisia" osaajia on palkattu esim suomalaisiin IT-alan firmoihin, esimerkiksi Nokiaan ja sen kaltaisiin. Suomalaiset insinöörit ovat saaneet opettaa näille tulijoille heidän tehtävät ja senjälkeen suomalaiset on siivottu pois palkkalistoilta. "Korkeatasoiset" ovat sitten jatkaneet pienemmällä palkalla poispotkittujen suomalaisten töitä. On selvää, että tietyillä aloilla on oikeaakin työvoimapulaa. Siksi, että meidän koulutusjärjestelmä ei kykene palvelemaan talouselämän tarpeita. Miksi siihen ei saada parannusta. Jarruttelijat pitää poistaa hallinnosta. Ei se ole muukalaisvihaa, kun kertoo tosiasiat. Näyttää sille, ettei asioita haluta ideologisista syistä ratkaista kansallisen edun mukaisesti. Ymmärrän sen, että korkeastikoulutettu poispotkittu saattaa puhua vihaisesti häntä korvaamaan palkatuista. Sitä ei pidä ymmärtää vihapuheeksi. Muutoin olen sitä mieltä, että A-P Pietilän kirjoitukset ovat hyviä ja harvinaisen tasapuolisia.

Kymmenet miljoonat TE

Kymmenet miljoonat TE-palveluihin lisätyistä rahoista laitettiin lapsensa kasvattaneiden ja asuntolainansa maksaneiden ikääntyneiden, vajaakuntoisten ja ammattillisesti vanhentuneen osaamisen omaavien, työmarkkina-arvonsa menettäneiden henkilöiden kontrolloimiseen ja sen byrokraattisen hallinnon lisäämiseen heidän osaamisensa ja työmarkkina-arvon päivittämisen sijaan. Turvapaikanhakijoiden joukossa on enemmistö osaavaa ja yrittäjähenkistä väkeä, joiden erikoisosaamista ja palveluja tämä yhteiskunta ja moni suurempi kunta tarvitsee elinvoimansa ja vetovoimansa säilyttämiseksi. Maahanmuuttajat vastaavat jo nyt monen kunnan lähes kaikista ravintolapalveluista (mm.Riksu) ja monista sellaisista palveluista, joissa suomalaiset eivät ole liiketoimintaa perinteisesti harjoittaneet. Nyt heitä makuutetaan verovaroin ja kansalaisia ärsyttäen vastaanottokeskuksissa turhautumassa.

Oman kansan suojeleminen

Oman kansan suojeleminen lisää kannatusta

Tämä kantasuomalaisten

Tämä kantasuomalaisten syrjintä ylittää jo järjellisyyden rajat.....! -Äänestämällä oikein saisimme oikeuksiamme takaisin!

Miksi työt eivät kelpaa

Miksi työt eivät kelpaa siirtolaisille? Pääkaupunkiseudulla asuvat siirtolaiset ja maahanmuuttajat kulkevat vapaaherroina ja naisina , asuvat lähellä palveluita . Ei näytä työt kelpaavan vaikka asuvat työpaikkojen äärellä.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet