Riina Ek

Onnistunut startti omakotitalohaaveille

Riina Ek

Talonrakennusprojekti on haastava ja pahimmassa tapauksessa raastava urakka. Monesti toivoisi pystyvänsä jo etukäteen olemaan viisas ja tietämään, millä asioilla varmistetaan hyvä startti omakotitalounelmalle.

Alkuinnostuksen huumassa voi olla vaikea hahmottaa, mistä olisi viisasta lähteä liikkeelle ja mitä tahoa lähestyä ensimmäisenä.

Rakennus- ja kaavamääräysten, lupakuva asioiden sekä eri talo sekä materiaali vaihtoehtojen keskellä pää menee pyörälle, käsitteet sekaisin ja lisäksi saattaa herätä pelko joutuvansa huiputetuksi.

Näitä asioita tuumiessani päätin tiedustella alan asiantuntijalta ja useita taloprojekteja koordinoineelta Sami Haraiselta perusfaktoja, jotka olisivat avuksi talonrakennusprojektia harkitsevalle.

Sami Harainen THP Talo- ja hankintapalveluista, kirjasi viisi oleellisia lähtökohtaa/neuvoa onnistuneelle rakennusprojektin startille:

 • Jokainen perhe on erilainen ja siksi talojenkin on oltava erilaisia – Talon rakentamiseen kannattaa varata aikaa ja tehdä se huolellisesti. Kun turha kiire jätetään pois, näkyy se positiivisesti suunnittelun tarkkuudessa, kustannusten hallinnassa ja laadukkaassa toteutuksessa.

• Jo rakennusprojektin alkuvaiheessa rakentajaperheen on hyvä valita kohteen pääsuunnittelija. Yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakentajan on hyvä käydä tarkasti läpi rakennusprojektin onnistumisen kannalta kolme oleellisinta asiaa TONTTI/KAAVAMÄÄRÄYKSET, PERHEEN TARPEET ja RAKENNUSBUDJETTI.

• Yhdessä pääsuunnittelijan kanssa syntyy ajatus rakennusprojektin vaatimuksista:  

Kuinka yksilöllinen meidän talosta tulee.

Miten tontin asettamat vaatimukset meidän kodissa toteutetaan.

Kuinka paljon meidän perhe osallistuu rakennusprojektiin.

Miten oman työn osuus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.

Onko omalle työlle edellytyksiä, haluanko kiinnittää siihen aikaa ja onko omaan työhön todellista halua sekä osaamista.

Yleensä suurimmat epäonnistumiset omakotirakennusprojekteissa liittyy budjettien ylitykseen ja usein tähän on syynä oman työn osuuden väärinarviointi.

• Realististen pohdintojen jälkeen ajatukset tarkentuvat.  Tehdäänkö koti kivestä vai puusta. Toteutetaanko koti avaimet käteen periaatteella vai osaurakoina vai kenties itse.

• Perusasioiden selkeydyttyä on hyvä aika lähteä kilpailuttamaan eri talovalmistajia oman kodin toteuttajiksi. Ammattitaitoinen talomyyjä vastaa asiakkaan asettamiin haasteisiin ja tarjoaa oman ehdotuksensa kodin rakentamiseksi.

Tässäkin vaiheessa puolueettoman ja ammattitaitoisen pääsuunnittelijan rooli korostuu, jonka avustuksella tarjouksia pystytetään yhteismitallistamaan ja rakentaja saa kaiken mahdollisen tiedon päätöksenteon tueksi.   

Riina Ek

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet