Rahan Perässä

Nyt on sinkkujen nousukausi

Talouskehitys ja tulevat veronkorotukset kohtelevat hellävaroin sinkkuja. Kaltoin kohdelluiksi joutuvat sen sijaan eläkeläiset ja lapsiperheet. Sinkkujen taloudellinen asema suhteessa muihin väestöryhmiin tulee vahvistumaan. He ovat myös tärkeä äänestäjäryhmä kaikille hallituspuolueille. Sinkkutalouksia on eniten pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa taajamissa. Korkea inflaatio, ruoan, asumisen ja energian kallistuminen satuttavat rankimmin pienituloisia eläkeläisiä ja köyhiä lapsiperheitä. Talouden tosielämä vaikuttaa kansalaisiin aivan eri tavalla kuin vaalilupaukset esittävät tai tulossa olevat veronkorotukset ennustavat. Eläkeläiset saavat ensi vuonna inflaatiotarkistuksen tuloihinsa päinvastoin kuin lapsiperheet, jotka ovat riippuvaisia palkkakehityksestä ja erilaisista tuista.

Elinkustannukset ovat nousseet voimakkaasti kuluneena vuotena. Kuluttajahintojen nousulla eli inflaatiolla mitattuna talouksien menot ovat lisääntyneet yli kolmella prosentilla (http://www.talouselama.fi/uutiset/suomen+inflaatio+hurjastelee+4+prosent... ) jo useana kuukautena peräkkäin. Suurin syy elämisen kallistumiseen ovat elintarvikkeiden, energian ja korkojen nousut.

Mitä pienemmillä tuloilla henkilö joutuu tulemaan toimeen, sitä enemmän ruoan, asumisen ja liikenteen kallistuminen vaikuttavat. Pienituloisilla eläkeläisillä kuluu asumismenoihin noin neljännes tuloista ja yhtä paljon ruokaan.

Inflaatio vaikuttaakin eri tavalla eri henkilöihin kuluttamisen rakenteesta johtuen. Tilastokeskuksen selvityksen (http://www.taloussanomat.fi/omatalous/2011/06/23/sinkulla-ei-hataa-katso... ) mukaan inflaatiosta selviävät pienimmin vaikutuksin lapsettomat ja keskituloiset lapsiperheet. Eniten ongelmia tulee köyhille vanhuksille ja köyhille lapsiperheille.

Sinkut selviävät parhaiten

Parhaiten hintojen noususta selviävät keskituloiset sinkut, jotka asuvat kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingin talouksista jo puolet on sinkkutalouksia ( http://www.vuokraturva.fi/uusien-asuntojen-keskikoko-helsingissa-korkein... ). Citysinkkujen kulutusrakenne on sellainen, että hintojen nousut vaikuttavat heihin vähiten. Mikäli sinkku on asunut vuokralla, myös asumiskulujen nousu on jäänyt pienemmäksi kuin omistusasumisessa. Kylmä ja luminen talvi ovat nostaneet enemmän omistusasuntojen yhtiövastikkeita kuin vuokria. Sinkun elämää helpottaa myös julkisten liikenteen käyttö, jonka kustannukset eivät ole juuri nousseet.

Sinkkujen ruokalaskun kallistumista hillitsee se, että he käyttävät melko paljon ravintolapalveluja. Niiden hinnat ovat ruoan osalta kohonneet vain prosentin verran, kun elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet noin seitsemän prosenttia.

Verot tulevat nostamaan hintoja

Hallituksen budjettiesitys ehdottaa useiden kulutusverojen nostamista. Yli miljardien euron uudet verot (http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/medialle/u/uutiset/valtion-2012-budjet... ) vaikuttavat asumiseen, liikenteeseen ja useisiin elintarvikkeisiin. Niillä tulee olemaan vaikutuksensa kuluttajahintojen nousuun ja sen myötä kotitalouksien menoihin.

Kulutusverojen nousu vahvistaa kustannuskehitystä, joka koettelee jo nyt eri tavalla erilaisia kotitalouksia.

Eläkeläisille lisää tuloja

Hintojen nousun ohella kotitalouksien elämiseen vaikuttaa myös tulokehitys. Tilastokeskuksen mukaan palkat ovat reaalisesti laskeneet noin viisi prosenttia kuluvan vuoden aikana. Inflaatio heikentää rahan arvoa, kun tavarat ja palvelut kallistuvat tulojen pysyessä entisellään.

Toistaiseksi on tiedossa, että vain eläkeläiset saavat varman korjauksen tuloihinsa ensi vuonna.

Ns. taitettu eläkeindeksi tuo eläkkeisiin normaalia suuremman korotuksen, joka vastaan inflaatiota. Tosin eläkkeet ovat sitä ennen jääneet jo useana vuonna jälkeen muusta tulokehityksestä. Taitettu indeksi tarkoittaa, että eläkkeitä korotetaan laskelmalla, jossa kuluttajahintojen painoarvona on 80 ja palkkakehityksen 20 prosenttia.

Rahan Perässä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet