Irtisanomiset virittävät eläkepommia

Mitä enemmän väkeä irtisanotaan, sitä suuremmaksi paisuu eläkepommi. Kun palkkatyöntekijöiden lukumäärä putoaa, alenee myös eläkemaksujen kertymä, jolla kustannetaan eläkeläisten elämä. Suomi on ajautunut kummalliseen kierteeseen, jossa toisaalta on pakko vähentää työvoimaa tuottavuuden nostamiseksi. Samaan aikaan pitäisi luoda ainakin 200 000 uutta työpaikkaa, jotta olisi riittävästi työeläkemaksujen maksajia. Kunnista ja seurakunnista ei eläkemaksujen maksajien perusteella voisi irtisanoa enää ainuttakaan työntekijää. Mikäli irtisanomiset jatkuvat, nousevat työssä olevien eläkemaksut sietämättömälle tasolle. Samaan aikaan kunnallisveron ja kirkollisveron kertymät eivät enää riitä nykyisen työntekijämäärän ylläpitoon. Suomi on eläkevelan ja työpaikkapulan loukussa.

Pörssikursseista ja Euroopan velkakriisistä hermoileminen sumentaa silmämme ongelmilta, jotka suuruudellaan peittävät alleen niin nykyisen valtionvelan kuin Kreikalle myönnetyt velkatakaukset.

Julkisen ja yksityisen sektorin eläkevastuut ovat 500–600 miljardia euroa ja ne kasvavat 20 miljardilla eurolla vuodessa, kun suomalaiset jäävät eläkkeelle.

Tähän kylmään totuuteen on herännyt myös luterilainen kirkko, jonka työntekijöiden eläkevastuusta on kattamatta kahden miljardin euron potti.

Eläkevastuiden ja eläkemaksujen nykyinen taso perustuvat siihen, että kirkon työntekijöiden määrä ei laske.

Kunnissa on täysin sama tilanne. Jos kuntatyöntekijöiden määrä edelleen laskee merkittävästi esimerkiksi yksityistämisten seurauksena, kuntatyöntekijöiden eläkemaksuja on pakko nostaa.

Tämä johtaa kunnallisveron merkittävään nousuun, koska kuntatyöntekijöiden palkat maksetaan kuntaveroilla.

Eläkeläiset elävät suuressa harhassa

Eläkkeelle lähdössä olevat henkilöt uskovat vakaasti, että he ovat maksaneet omat eläkkeensä ja siksi heillä on oikeus nauttia eläkepäivistä. Tämä on vain osittain totta.

Suomalainen eläkejärjestelmä rahastoi vain noin 20 prosenttia eläkevastuiden määrästä. Loput 80 prosenttia maksetaan suoraan palkoista perittävistä eläkemaksuista.

Nykyisestä runsaan 500–600 miljardin euron eläkevastuiden määrästä on rahastoitu noin 140 miljardia euroa.

Jotta koko eläkevastuu voidaan kattaa, on 80 prosenttia kerättävä niiltä jotka ovat parhaillaan ja tulevaisuudessa palkkatyössä. Siksi työntekijämäärä on merkittävä luku, kun arvioidaan eläkevastuiden kattamista eli eläkkeiden maksamista.

Työpaikkojen noidankehä

Yritysten ja julkisen hallinnon eläkeongelmaa ei voida ratkaista vain tuottavuutta lisäämällä eli tekemällä enemmän ja halvemmalla. Palkkatyössä olevien määrää on lisättävä eli uusia työpaikkoja on synnytettävä.

Suomi tarvitsee 200 000 uutta työpaikkaa, jotta selviämme antamistamme eläkelupauksista. Työpaikkojen on synnyttävä aloille, jotka pystyvät kilpailemaan ulkomaisen tuonnin ja toisaalta halvan vierastyövoiman palvelualoilla.

Tämä onnistuu vain synnyttämällä uusia yrityksiä, pidentämällä nykyisiä työuria ja ottamalla maahan ulkomailta tulevaa työvoimaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että suomalaisten on suostuttava tekemään useammin myös niitä töitä, joita nyt tarjotaan vain maahanmuuttajille ja vierastyöntekijöille.

Kommentit (48)

Kommentit

Artikkeli: "Pörssikursseista ja Euroopan velkakriisistä hermoileminen sumentaa silmämme ongelmilta, jotka suuruudellaan peittävät alleen niin nykyisen valtionvelan kuin Kreikalle myönnetyt velkatakaukset."

Koko talous- finanssi- ja yhteiskuntajärjestelmät lienevät oleman kuin huonosti ja hatarasti rakennettu talo, joka saattaa jossain vaiheessa jopa romahtaa kokonaan. Toivottavasti ei, mutta kovinkaan suurta ja lopullista luottamusta niiden ikuiseen vakauteen ei kannattane asettaa.

Artikkeli: " Kunnista ja seurakunnista ei eläkemaksujen maksajien perusteella voisi irtisanoa enää ainuttakaan työntekijää."

Ainakin viimeksi mainitun suhteen voisi suositella osan sen työntekijöiden uudelleen kouluttamista johonkin ns. tuottavaan työhön. Uskosta ja siihen liittyvistä asioista puhuminen ja keskustelu käy parhaiten ns. "sydämen vaikuttimista" ja vapaaehtoispohjalta. Jeesuksen ja hänen apostoliensa aikaisessa ensimmäisen vuosisadan alkukristillisissä seurakunnissa ei ollut palkallista, eikä ylipäätänsä mitään pappi - maallikko jakoa.

Jyri Puhtinen

"Työpaikkojen on synnyttävä aloille, jotka pystyvät kilpailemaan ulkomaisen tuonnin ja toisaalta halvan vierastyövoiman palvelualoilla."

Tekstiiliteollisuus kukki bilateraalisen kaupan aikaan, ja silloin sai suomalainen vyötäröltään pullea lyhytjalkainenkin vaatetta päälleen. Sopis tuoda takaisin.

Ja ne, jotka puhuvat paskaduunista, sopisi panna putkaan. Entisaikaan työura aloitettiin harjoittelijana pienellä palkalla alivuokralaisasunnossa. Siitä ne tulot ja menot sitten nousivat tasaiseen tahtiin, mutta kukaan ei puhunut paskaduuneista eikä ensimmäiseksi ottanut vuoden bruttotuloihin nähden 10-20-kertaisia asuntolainoja pikavipeistä puhumattakaan. Oli malttia vaurastua, vaikka rikkaiksi ylti tosi harva.

asiaihminen

Entisaikaan työura tosiaan aloitettiin pienellä palkalla alivuokralaisasunnossa asuen. Yhä suuremmassa määrin nykyaikana se työura myös lopetetaan pienellä palkalla pienessä vuokrayksiössä asuen. Pätkätyöt ovat tulleet jäädäkseen ja tuloeroja kasvatetaan kovaan tahtiin. Aivan kuin valtaapitävät haluaisivatkin yhteiskunnan jakautuvan kahteen erilaiseen sosiaaliluokkaan.

kuntalainen2

Eläkepommia suurempi ongelma on tuleva 'sosiaalipommi' tai mikä se nimeksi nyt olisikaan sopiva.
Kun ihmisiä irtisanotaan, niin heidän eläkkeensäkin pienenee. Pienituloisille tämä on kohtalokasta, koska tulevalla eläkkeellä ei enää pärjää. Ei ole varaa terveydenhoitoon, asumiseen vaatteisiin, ruokaan jne. Rahaa siis pitää löytyä jostain muualta. Mistä? Mihinkään ei ole rahastoitu tätä varten yhtään mitään joten raha on otettava kokonaan veroista, työssäkäyvien veroista.

Eläkejärjestelmä kestää kyllä, koska vakuutusmaksujen pienentyessä pienenevät myös maksettavat eläkkeet samassa suhteessa. Eli oikeastaan varsinaista räjähtävää eläkepommia ei ole olemassakaan. Ongelmana toki on aikasiirtymä eli pienentyneet eläkkeet maksetaan vasta muutama vuosikymmen myöhemmin kuin mitä vakuutusmaksut ovat vähentyneet.
Tämä ylimenokausi lienee järjestettävissä helpommin, kuin pienentyneistä eläkkeistä johtuvat ongelmat eli 'sosiaalipommi', apuna mm rahastojen sijoitustuotot ja pääomakin (juuri tätä vartenhan rahastoja on kerätty). 'Sosiaalipommiin' ei ole olemassa rahastoja, josta sijoitustuottoja voisi saada.

kohta eläkkeellä

Nykyisin 20-25v ilmoittavat alkupalkaksi 2200€ (kokki/pizzapaikka) Porvoossa oli työpaikkahaastattelu. Tuli ilmi tämä nuori mies asuu kotona ja täysihoito päällä. Kehui äiti hoitaa asiat, kuuluvasti. Voi 100% sitoutua työhön. Haastattelu oli läpi huutojuttu. En tiennyt itken tai nauranko. Hoitoala yksityinen n. 1890- n.2000€ alkupalkka ja on kysymys ihmishengistä. Suorin joukko tekee pätkätöitä tai pitkiä päiviä oman terveyden kustannuksella + kotityöt päälle. 45-v työntekijät ja siitä yli ovat rasite Porvoon Kaupungille tuli taas ilmi. Kiitos, tästä viestistä kaupungin hoitoalan esimiehille. Miettikää, mitä puhutte, sillä aina joku kertoo kaupungilla. Pannee kyllä miettimään heittääkö Porvoo Kaupunki nämä työntekijät, koskien myös pomoja pellolle, kylmästi. Helsinki/ Tampereella on sellaisia työpaikkoja, ketkä Eivät huoli alle 45 v- töihin hoitoalalle. Ovat saaneet näistä `suunsoittajista`tarpeeksi. Sain kuulla itse linja-autoasemalla ; Olen tyhmä, kun käyn työssä. Eli nämä meidän PORVOON KAUPUNGIN SUOSIKIT; NUORET (20v..). Bussikuski totesi minulle: Tämän nuoren hoitoon , hän ei mene koskaan. Toivon, etten nämä Porvoon Nuoret elä vanhaksi tai sairastu. Älkää karu arki silloin.Nykyisin asutaan kotona yli 30v ja täysi hoito päällä. Palkka käytetään omaa navan ympärille tai kapakkaa. Eräs opiskelija ihmetteli ; pitääkö maksaa vuokra, miksi ollaan työssä? Tämä oli 30v terve hoitoalan opiskelija. Tämä on arkea, myös Porvoossa.

45- 50v eläkkeelle > Porvoon asenne!

Ongelma on asenteesta, on hyväksytty irtisanoa ihmisiä onko sitten syytä tai ei. Porvoossa parhaimpia esimerkkejä on Porvoon kaupunki, joka irtisanoi työntekijöitä silloin kun talous oli harvinaisen hyvä. Ja fiksut johtajat kehuivat itseään!

powerpoint-johtaminen

Pietilä kirjoittaa asiaa. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen välttämätön ehto on korkea työllisyysaste vuosikymmenten ajan. Tämä ei todennäköisesti toteudu suuren työttömyyden, työkyvyttömyyden ja työhaluttomuuden takia. Yhteiskunnassa pystyy elämään erilaisen perusturvan varassa vaikka koko elämänsä, kun silloin tällöin saa muualtakin rahaa (ei kuitenkaan rehellisestä työnteosta).

Kun katsee Lundin kauppakeskuksen ovella notkuvia, velttoja, jatkuvasti räkiviä nuorukaisia epäilee, että noita ei kukaan halua ottaa töihin. Tällaisia tapauksia on Suomessa montakymmentä tuhatta.

säätelijä

MItä juttua toi nyt on.. Katainenhan sanoo että työttömyys prosentti on pienentynyt ja siitä on kiittaminen kokoomuksen "sopeuttamitoimia",,

No tosiasiahan on että kataisen hallitus on tuhonnut Suomessa vajaan vuoden aikana tuhnasia työpaikkoja ja loppua ei ole näkyvissä tälle tuhoamisvimmalle.
Nyt olisi aika otta järki kataisenkin kätöseen ja tehdä rohkea päinvastainen päätös.. Verot alas..
Alvista pois pari prosenttia
Polttoaineveroihin roima veron alennus
Energiaveroihin roima veron alennus
Seurauksena olisi se että eka puoli vuotta menisi vähän heikommilla verokertymillä mutta sitten alkaisi valtion kassaan tulemaan rahaa ropinalla..
Työpaikkoja alkaisi syntyä tiuhaan tahtiin... se tarkoittaisi verotulojen nousua, työttömysmenojen ja toimeentulotukien laskua.. Työpaikat taas saisivat aikaa sen että ostovoima kasvaa , kulutus kasvaa ja se luo taas lisää työpaikkoja.. eikä aikaakaan kun meillä olisi oikeasti se paljon puhuttu työvoimapula.

esim alvin nosto tarkoittaa sitä että lisää työpaikkoja katoaa ja verotulot laskee ja muut menot nousee.
Suomessa on yli miljoona ihmistä jotka kuluttavat kaiken minkä tienaa ,, Eli alvin nosto ei tuo valtion kassaan lisää rahaa yhtään kun ei se käytettävissä oleva rahamäärä nouse.. alvin nosto vaan kääntää sen pienenkin kulutuksen "pakkoasioihin" ja muu kulutus vähenee.
Pimeä bisnes kasvaa , verotulot vähenee... jne....

Anzzi

Mitkään korotukset ei ole koskaan lisännyt kulutusta tai työpaikkkoja tai muutenkaan edistänyt talous nousua.Järkevät säästöt olisi ollut ainut järkevä tie,mutta politiikka on kompromissejä josta ei aina hyvää seuraa.

yrittäjä

Jep jep, säästöistä ja irtisanomista seuraa työttömyys ja kasvavat sosiaalikulut ja sosiaaliongelmat, kuten nyt vaikka usassa. Sekö on sitten järkevää toimintaa?

lue enemmän, luulet vähemmän

Eivätpä johdu USA:n työttömyys ja sosiaaliongelmat julkisen puolen säästöistä ja irtisanomisista - siellä kun ei julkisella sektorilla ole ihmisiä töissä (väkilukuun suhteutettuna) kuin murto-osa siitä, mitä Suomessa. Presidentti Obama pikemminkin haluaisi kasvattaa julkista sektoria esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalialan suhteen.

USA:n ongelmat johtuvat töiden karkaamisesta halpamaihin eli työpaikkapulasta, ja toisaalta viimeinen lama ihan suoraan pankkiirien ahneudesta ja vastuuntunnottomuudesta.

Kyllä Suomessa on julkisella sektorilla niin paljon läskiä ja turhaa tekemistä, että sieltä pitää alkaa säästämään, muuten käy kuin Kreikassa. Ei ole järkevää pitää yhteiskunnan palkkalistoilla ihmisiä vain siksi, että saadaan tilastot pidetyksi kauniimpina. Väkeä pitää saada siirtymään julkiselta sektorilta yksityiselle tuottavaan työhön ja mielellään ulkomaanvientiä tuottavaan. Se on ainoa, mikä tähän kansantalouteen tuo lisää rahaa.

pragmatix

Mielestäsi "roskaa, yrittäjäroskaa" - perustelepa, millä tavalla verojen korottaminen tuo lisää työpaikkoja tai auttaa taloutta nousemaan lamasta?

Uudet työpaikat syntyvät yrityksiin, joko olemassa oleviin tai uusiin. Ne perustuvat siihen, että yrityksen tuotteille tai palveluille on kysyntää, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Tästä rahasta yritykset maksavat palkat ja verot, eli pitävät kansantalouden pyörimässä ja kasvattavat sitä.

Verot sen sijaan vievät kansalaisilta ostovoimaa, eli raha, joka muuten menisi kiertoon tuotteiden ja palveluiden ostoina ja työllistäisi ihmisiä, menee valtion kassaan jaettavaksi uudelleen. Valtion kassan kautta ei työpaikkoja synny, paitsi julkiselle sektorille. Valtion kassasta sen sijaan jaetaan rahaa työttömyyskorvauksina ja sosiaalitukina ihmisille, joilla ei ole työtä tai jotka eivät sitä halua tehdä.

Perustele miksi tämä on "yrittäjäroskaa"? Vaikka kuinka punainen olisi aatemaailmaltaan, olisi fiksua tunnustaa olemassaolevat tosiasiat.

pragmatix

Isot yritykset /eläkesäätiöt yms.=Sijoitetut rahat =sijoitettu ulkomaille=sieltä sijoitetun rahan häviäminen jonnekkin=ihmettely kun ei saatu tuottoa=kerätään lisää asiakkailta= JATKETAAN SAMAAN MALLIIN ......kyllä Suomalainen maksaa.
Veikkaan että Suomi joutuu ottamaan velkaa eläke POMMIN takia useita miljardeja lisää tai leikataan lisää etuuksia Suomalaisilta.

Yrittäjä rakennusala

" ... Ongelma on asenteesta, on hyväksytty irtisanoa ihmisiä onko sitten syytä tai ei... "

Jos ja kun puhutaan vanhoista ajoista, miten ennen. Lopputili tuli kun heti kun henkilön toiminta ja työtulos ei vastannut palkanmaksajan odotuksia. Sama koski vuokra-asumista, ainakin jos asui alivuokralaisena. Tavanomaista oli, ettei alivuokralaisille kirjoitettu minkäänlaisia vuokrasopimuksia. He olivat isäntäperheen "vieraita" niin kauan kuin maksoivat vuokran ja elivät siivosti. Kotipaikkaoikeus/sossu oli siinä kunnassa, jossa he olivat asuneet 10 vuotta aiemmin.

Työllistämiskynnys oli matalampi kuin nyt ja työpaikat olivat kierrossa. Sama koski vuokra-asuntoja. Vuokra-asunnoista ja avoimista työpaista oli hesarissa useampi sivu ilmoituksia, joka päivä. Inflaatio oli kova. Jos sai lainaa, niin sitä ei tarvinnut maksaa realiarvoltaan takaisin, kannatti laittaa raha kiertoon suuremmallakin riskillä.
Sitten tuli vuokrasäännöstely/vuokralaisen oikeudet, sekä paremman työolojen, työehtojen ja paremman työsopimusturvan vaatimukset. Kuinka kävi? Molempien, vuokra-asuntojen ja työpaikkojen julkinen tarjonta romahti. Tuli vakaan rahan aika, joka aiheutti monelle entiseen tottuneelle lopullisen maineen ja elämän hallinnan menetyksen.
Muistettakoon vielä se, kun yritykseltä rahat/rahoitus loppuu, seurauksena on usein konkurssi. Siihen ei tarvita irtisanomusaikaa. Konkurssin sattueessa irtisanomisaika palkansaajille on kaksi viikkoa ja yrityksen vastuuhenkilöille liiketoimintakielto oikeuden määrämäksi ajaksi. Liiketoimintakieltoon joutumiseen ei tarvita rikosta, eikä vilpillisyyttä.

Aika entinen ei palaa, eikä sen tarvitsekaan palata. Menneisyyden varaan emme voi uutta rakentaa, mutta menneisyydestä on hyvä ottaa oppia, ettei tehdä samoja virheitä uutta rakentaessa. Tulevaisuuden rakentamiseen ei ole olemassa toimivia valmiita sääntöjä tai ohjeita. Siinä on sen vaikeus.

Pähkäilijä

Voi-Ei

Todellisuudessa eläkevakuutusyhtiöt ovat ostaneet meidän eläkerahoilla virtuaaliosakkeita. Siis ei mitään kongreettista vaan arvottomia paperinpalasia???
Nyt kun nuo kansantalouden yli 100% (Kreikka, Italia, Porttukali ja Irlanti) maat keikutaa EU venettä, pörssit ovat romahtaneet, sinne meni eläkerahat???
Noiden eläkeyhtiöiden huippujohtajat ryöstaa loputkin erilaisilla optioilla

Revi siittä huumoria

AN

Valtiolainapapereita on aiemmin pidetty varmimpina sijoituskohteina. Ei tyel-yhtiöitä voi syyttää siitä, jos niissä riskit yhtäkkiä ovatkin kasvaneet suhteettomiksi tuottoihin nähden.

Sen sijaan uskomatonta on, että sosiaali- ja terveysministeriö on (jälleen) mennyt lobbareiden (= eläkejohtajien palkkio-ohjelmien maksimointia tukeva Tela) halpaan ja vannoo riskisijoittamisen lisäämisen nimiin. Näin kuulemma vähennetään paineita eläkemaksujen korotuksiin. Ministeriön virkamiehille jätettiin vain kertomatta se, että ne riskit ovat todellisia ja laukeavat aina ennemmin tai myöhemmin. Siinä vaiheessa. kun yhteiskunta kaivaa taas lompakkonsa esiin, on johdon bonukset jo kuitattu parempaan talteen.

H2O

Euroopan pahimmat velkavaltiot (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_by_public_debt).
Velan osuus bkt:stä vuonna 2011:
- Kreikka: 160.81 %
- Italia: 120.11 %
- Portugali: 106.78 %
- Irlanti: 104.95 %
- Islanti: 99.19 %
- Belgia: 98.51 %
- Ranska: 86.26 %
- UK: 82.49 %
- Saksa: 81.51 %
- Unkari: 80.45 %
Vrt. Euroopan unioni: 80 % vuonna 2010
Vrt. USA 102.94 % vuonna 2011

Kannattaa huomata, että Ranskalla ja Saksalla ei enää ole kovinkaan paljon varaa velkasuhteen heikentämiseen.
- Enää ei ole kaukana tilanne, jossa EKP joutuu setelipainolla huolehtimaan euroalueen valtioitten velkaongelmista.

EKP:kö pelastaa?

"- Enää ei ole kaukana tilanne, jossa EKP joutuu setelipainolla huolehtimaan euroalueen valtioitten velkaongelmista."

EKP:n setelipaino on painanut lisää rahaa markkinoille kolmessa vuorossa jo toista vuotta.

Jääräpää

Suomen ovat liittäneet Euroopan velkaunioon vuodesta 2010 lähtien Vanhasen II hallitus, Kiviniemen hallitus ja Kataisen hallitus.
Valtioveloista pääsee eroon:
- Mitätöimällä (esim. kevättalvella 2012 osa Kreikan veloista)
- Inflaation avulla
- Säästökuurin avulla - Tosin on riskinä talouden syöksykierre: Valtion säästäminen heikentää kansantaloutta erityisesti laskukauden aikana. Silloin valtion verotulot vähenevät. Niinpä valtio joutuu säästämään enemmän.

EKP:kö pelastaa?

EKP:n negatiivisen reaalikoron politiikka ei ole ollut hyväksi Suomelle. Inflaatiotasomme on euroalueen keskiarvoa korkeammalla ja asumiskustannukset ovat karanneet taivaisiin. EKP:n korkopolitiikka on säädetty PIIGS-maiden tarpeisiin.

H2O

Demarit ja vasemmisto (ml. Demoraatti Peltonen) ovat ilmeisesti sitä mieltä, että mitä enemmän verotetaan sitä enemmän vaurautta. Voiko enään vääremmässä olla, USA:n 50 osavaltion verojen ja vaurauden vertailu osoittaa, että siellä missä verot pienet siellä elintaso korkein. Kun veroja nostetaan, niin ihmiset (=verotulot) lähtevät muille maille. Paitsi kaasuputki Lipponen ja hänen opetuslapset.

Verottamallako vaurautta - ei onnistu

Jenkkilää ei voi verrata yhtään mihinkään sivistysvaltioon... kattava peruskoulutus, terveyden- ja sairaanhoito, infra, kansalaisten turvallisuus, työllisyys, elintaso... kaikki retuperällä... viidakkovaltioiden tasolla.

Jääräpää

Jenkkilässä on huomattavasti paremmin toimiva terveydenhulto kuin nykyisin Suomessa. Tosin se on kalli. Lueppa Tarkkalija OECD 2012 suositus Suomella. Yliopistot ovat maailman huippuja, toisin kuin Suomessa jossa ei päästä edes parhaan 100 joukkoon. Työllisyystaso on parempi kuin Suomessa, ja elintaso korkeampi. Tarkkalijija, käytä hieman vähemmän aikaa täällä Keski-Uudemaan mutu palstalla, ja lue joskus edes jotain.

monttunen

Pohjois-Koreassakin on huippusairaala... ihan kaikki eivät sinne pääse. Jenkkilässä kadunmiehen terveyden- ja sairaanhoito on viidakkomaiden tasoa - vakuutukset maksavat 10-20.000 taalaa = niitä ei siivoojan palkoilla osteskella. Jenkkilän huippuyliopistojen lukukausi, siis -kausi, ei -vuosi, maksaa n. $ 100.000... ehkä jopa sinä osaat päätellä ketkä niissä opiskelevat.

Jääräpää

"- Enää ei ole kaukana tilanne, jossa EKP joutuu setelipainolla huolehtimaan euroalueen valtioitten velkaongelmista."

Eikös se ole jo tehnyt sitä jonkin aikaa.

"Vrt. Euroopan unioni: 80 % vuonna 2010
Vrt. USA 102.94 % vuonna 2011."

Yhdysvaltain velka verrattuna bruttokansantuotteeseen on nykyisellään jo suurempi. Kiinalla ja muilla nousevilla talousmahdeilla on suuri valuuttavarasto dollareita joita mielellään lainaavat Yhdysvalloille. Muutoin eivät saisi myytyä tuotteitaan sinne, jos sen valtiontalous romahtaisi. Joten siis, kaikki ovat nykyisellään riippuvaisia toisistaan.

Kaikki on viksin vonksin tai ainakin heikun keikun

"USA:n 50 osavaltion verojen ja vaurauden vertailu osoittaa, että siellä missä verot pienet siellä elintaso korkein."

Se rikkain viisi prosenttia väestöstä siellä, joka kahmii yli 30 % varallisuudesta ja tuloista kaunistavat tietystikin tilastoja. Köyhillä ja pienituloisilla taitaa olla niillä kulmillä melkoisen kurjat oltavat.

Jyri Puhtinen

suurin eläkepommi on eläkevakuutusfirmojen riskisijoitukset meidän eläkerahoilla ! Nokiaan on sijoitettu ja rahat menossa kankkulan kaivoon - ja sitten nostetaan eläkeikää kun ei ole rahaa maksaa eläkkeitä :)

KASINOPELURIT

Nimim.Kasinopelurit: "suurin eläkepommi on eläkevakuutusfirmojen riskisijoitukset meidän eläkerahoilla ! Nokiaan on sijoitettu ja rahat menossa kankkulan kaivoon - ja sitten nostetaan eläkeikää kun ei ole rahaa maksaa eläkkeitä :)"

Ja tietysti sekin, jos työeläkemaksut käyvät niin suuriksi, etteivät palkansaajat ja työnantajat enään kestä niiden kanssa. Niistä eläkemaksuistahan ne nykyiset maksettavat eläkkeet lähinnä otetaan. Jos ne otettaisiin pelkästään eläkerahastoista, tyhjenisivät ne kuulemma noin viidessä vuodessa.

Jyri Puhtinen

Amerikkan elintasoon ei koskaan päästä Suomen maassa.Ensinäksi on suuri ero missä päin jenkkilää asuu,esimeksiksi Canadan seutuvilla ei edes tiedetä mitä lama on.Suomessa on aina säästöt päällä ja täällä ei rikastu koskaan työnteolla.Suomi on aina lamassa.

yrittäjä

Pelottaa kun kuulee kunka asiantuntematonta väkeä istuu eläkevakuutusyhtiöiden johtavasssa portaassa ja hallinnossa. Paljon on tyyppejä joiden ainoa koulutus tulee ammattiliitojen kursseilta ja sirolaopistoista.
Rehelliset ihmiset tunnustavat tosiasiat ja valmistautuvat eläkeiän alarajan nostoon.
Poliitikoilta tätä rehellisyyttä on turha odottaa siis onko se paljon parjattu kolmikanta jonka tämä päätös on puristettava?

upseeri43

No mitä Tarkkailija tekee muuta kun marmattaa nettissä ilman minkäänlaista sanomaa ja pitää itseensä vähän yli muiden.Vaikka loppujen loppuksi ei tiedä mistään mitään,kunhan nyt vaan on.Mutta se on totta että mulla on aikaa olla foorumilla kun tämä lama on viennyt kaikki lähes kaikki työt,mutta kyllä tämä vapaa aikakin käy kun on pasikinnut 34 vuotta ennen tätä tilannetta joka ei näköjään muutu.Mutta vielä Amerikasta on se vaan suurta siellä mutta ei tottakai luotu laiskoille sosiaali pummeille mitä Suomessa on riittämiin.Ajatella meillä on ilmainen koulutus ja silti syrjäydytään.Kun on yrittävä fiksu ja sairausvakutuksen omistava Amerikassa niin menestyy kyllä Suomalaisen nähden enemmän kuin hyvin.Yhdysvallat on edelleen monella alalla lähes lyömättömiä ja Suomi takapajula siihen nähden.

yrittäjä

Aavanmeren tuolla puolen jossakin on maa. Jossa onnen kaukoranta...
Joskus kuuntelin vastaavaa kun puliukko kertoi tietävänsä kuinka englantilainen herrasmies sätkän käärii, jota taitoa eivät suomalaiset tomppelit ole vielä oppineet.

On hyvä, että ihmisillä on unelmia paremmasta. Yleensä hyvä tuntuu olevan jossakin muualla kuin tässä ja nyt.

Pähkäilijä

Pienen herjan päälle hiukan asiaa.

Ongelma ei ole työvoimanpuute tai työhalut. Ongelman ydin meillä on maksukyvyn puute ja halu. Kaikki työt mitä maksukykyiset tarvitsevat, sen pystyy 1/3 työvoimasta sen tekemään kun työt tehdään riittävän tehokkaasti.

Pähkäilijä

Asiaa tai ei. Kukaan meistä ei ole joka-asiantuntija. Puusta ammuttuja mielipiteitä ei pidä heti
torpedoida. Tiedon siemen voi piillä näissä pienissä mielipiteissä. Luepa Tarkkailija tarkoin
ennenkuin ryöpsähdät!

BMV

Toistakymmentä puolalaista raksamiestä paiskii töitä tänäänkin tikkurilan keskustan kaupunkitalon ympäristön työmaalla.Virolaisten raksamiesten lisäksi.Missä suomalaiset rakennusmiehet....eläkkeelläkö....

romanov

Rakennusalalla tehdään yleisesti työkeikkoja eri paikkakunnilla, jolloin asutaan vaatimattomasti esim. asuntovaunussa.
Palkassa on oleellista ostovoima eikä nimellisansiot.
Suomessa ja erityisesti Helsingin seudulla asunnot ovat varsin kalliita. Ruokakin on hintavaa.
Virolainen ja puolalainen rakennusmies tyytyy pienempään nimellisansioon kuin suomalainen. Mutta heillä on palkan ostovoima kotimaassa isompi kuin suomalaisella rakennusmiehellä.
Lopputuloksena on, että työnantajan ei kannata palkata suomalaista rakennusmiestä.

Vastaavasta syystä suomalaisten työ on siirtynyt ulkomaille:
- Bangladeshiläinen ja vietnamilainen tekevät tekstiilit ja vaatteet.
- Kiinalainen valmistaa tehtaassa tavarat.
- Intialainen tekee ohjelmistot.
- Eteläkorealainen ja taiwanilainen suunnittelevat tuotteet.

suomessa liian kallista

Pähkäilijä ja Tarkkailija voisivat avata oman palstansa, mutu-eto kilpailun. Ai että korkeasti koulutettuja monia-ala osaajia, aikamoinen oxymoron, morooni :).
Pähkäilijä varmaan tekeekin kokopäivä työtä 1/3 työpanoksella, ainakin omasta mielestään. Lapsia ja vahuksia voi varmasti myös hoitaa 1/3 osa-ajalla, ja opettaa myös juostenkusten.

duunari007

Duunarilla näyttää käsitteet olevan hakusessa. 1/3 työpanoksella tekijä käyttää työhön kolminkertaisen ajan työhön millä tehokkaasti työskentelijä työstä selviää. Joku voi tätä kauhistella millaista riistoa ja hiostamista. Tosiasiassa liikenopeudella ei ole niin suurta merkitystä kuin luullaan. Enemmän merkitystä on sillä kuinka tarkoituksenmukaista ja määrätietoista työskentely on ja kuinka hyvin on hukka-ajat työajasta pois eliminoitu.

Pähkäilijä

On jo aloja missä vaan 10% työajasta tehdään työtä ja syynä ylikapasiteetti ja liian pieni kysyntä.Koska kyseessä prossenttipalkkaisia aloja niin ketään ei irtisanota mutta työvoima häviää pois mutta tilalle tulee aina joku hölmö ja kurjuus jatkuu.Tehoton yrittäminen on suuri tulevaisuuden uhka kun tuottoa ei tule eikä eläkemaksujakaan.Tyypilliset alat ovat,asuntovälitys,parturi,taksit,bussiliikkenne varsinkin pikkubussit,huoltoasemat,pikkukioskit,lehti ymms. puhelin myynti ja niin edelleen jotka sitovat kallisarvoista työvoimaa jota on puolet likaa joka voisi olla tienaamassa ja edistämässä Suomen taloutta+eläkemaksuja.Suomessa on paljon Kreikkaan verrattavissa turhaa toimintaa.Bisness ei voi perustua siihen että joku joskus tarvitsee vaan sille pitää olla tarve ja tehokas sellainen.

yrittäjä

Rahan Perässä

A-P.Pietilä on Etelä-Suomen Median julkaisujohtaja ja pääkaupunkiseudun suurten kaupunkilehtien vastaava päätoimittaja sekä pitkäaikainen taloustoimittaja. Hän on seurannut rahoitusmarkkinoita kolmekymmentä vuotta, kirjoittanut pari tuhatta lehtijuttua ja kymmenkunta kirjaa. Hän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon 2009. Rahan perässä -blogissa seurataan rahavirtoja, talouden liikkeitä ja ennen kaikkea kenen taskuissa rahat ovat.

Tervetuloa Aamupostin blogeihin!

Aamuposti tarjoaa kaikille mahdollisuuden pitää omaa blogia. Blogistit ovat pääosin aktiivisia paikallisia, mutta joukkoon mahtuu myös kirjoittajia muualta.

 

Lue tältä sivulta uusimmat blogikirjoitukset tai klikkaa tiettyyn blogiin.