LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Riihimäkeläiset erityisopettajat: "Hyvinvoiva peruskoulu tekee suurta säästöä tulevaisuudessa"

Tämän syksyn erityisopetuksen terveiset yläkoulusta Riihimäellä ovat melko karua: kovia huumeita, lääkkeitä, ahdistusta, masennusta sekä paineita tulevaisuudesta. Perustyömme oppimisvaikeuksien parissa on oikeastaan helppoa työtä verrattuna näihin elämää pysäyttäviin ongelmiin. Nämä ongelmat eivät kuulu pieneen marginaaliin, vaan jakautuvat tasaisesti kaikkien sosiaaliluokkien lasten kesken.

Toki kouluissamme on yhä ryhmä lapsia, jotka voivat hyvin ja tulevat ilolla kouluun. Peruskoulu, kuten yhteiskuntammekin, on murroksessa. Onneksi koulun paineisiin ollaan herätty ja monessa kunnassa on jo aloitettu voimallisemmat toimet lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 

Kaupungit kouluttavat opettajia neuropsykologisiksi valmentajiksi, palkkaavat tsemppariopettajia, kouluvalmentajia ja psykiatrisia sairaanhoitajia kouluihin, sekä tuovat kouluihin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Turun yliopistossa on alkanut kouluhyvinvoinnin erikoistumisopinnot opettajille, joissa paneudutaan nimenomaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kysymyksiin. Näillä ennakoivilla toimilla säästetään suoraan kalliita ja jo nyt ruuhkautuneita resursseja erikoissairaanhoidossa.

Myös Opetushallituksessa ollaan tietoisia aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Opettajien koulutuksissa puhutaan jaksamisen parantamisesta, sillä työ on nyt eri tavalla kuormittavaa kuin koskaan aiemmin. Myös meidän kaupungissamme on nyt voimallisesti toimittava yhteisen tulevaisuutemme, lastemme eteen.

 

Yhä useampi lapsi ja nuori voi kouluissamme huonosti. Oppilaamme tarvitsevat hyväksyntää, turvaa ja kuulluksi tulemista. Neurobiologinen tosiasia on, että oppiminen on yleensä ottaen mahdollista vain silloin kun tunnemme olevamme turvassa. Näin meillä opettajilla on siis mahdollisuus luoda puitteet, jossa rakennamme oppilaalle hyvän oppimisympäristön.

Opettaaksemme vuorovaikutusta, myötätuntoa ja rohkeutta, on meidän itse osattava nämä taidot sekä koettava olevamme yhtälailla turvassa.

Tarvitsemme opettajia ja muita kasvattajia, jotka luottavat itseensä, ovat itselleen myötätuntoisia ja vain sitä kautta pystyvät välittämään lämpöä lapsille. Jos lapsuudessa löytyy edes joku aikuinen, joka auttaa ja johon voi luottaa, se voi kumota kaltoinkohtelun sairastuttavat vaikutukset (lastenpsykiatri Jukka Mäkelä). Koulussa on mahdollisuus tarjota oppilaille korjaavia kokemuksia. Hyvinvointia voidaan opettaa : että huolehdimme itsestämme ja toisistamme ja kestämme riittämättömyyttämme elämän tuomien vaikeuksien keskellä, sekä osaamme olla läsnä ja kohdata toisemme. Lapsi tarvitsee tämän oppimiseksi aikuisen.

 

Tiedämme mitä oppilailta odotetaan. Tulevaisuuden keskeiset työelämän taidot ovat World Economic Forum 2019 -julkaisun mukaan ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu, luovuus, sosiaaliset taidot, yhteistyötaidot, tunneäly, päätöksentekokyky, palveluorientoituneisuus, neuvottelutaidot sekä kognitiivinen joustavuus.

Uskomme, että pystymme vastaamaan tämän päivän haasteisiin kouluissamme, kunhan yhdistämme kaikki voimavaramme ja panoksemme asian eteen. Opettajat tarvitsevat nyt myös paljon tukea, työrauhan, koulutusta, resurssia ja toimivaa verkostoitumista sosiaalitoimen, lastensuojelun, terveydenhuollon ja jopa poliisin kanssa.

 

Omalla painolla ja säästötoimilla tilanne vain kriisiytyy entisestään. Huolenamme on lisääntyvä lasten ja nuorten pahoinvointi. Haluamme tehdä työmme koulussa hyvin. Tiedämme, että ennaltaehkäisevät toimet säästävät pitkällä aikavälillä rahaa ja johtavat parempaan lopputulokseen niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Antakaa lapsille ja nuorille mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen, antakaa opettajien tehdä työnsä hyvin. Ei säästötoimenpiteitä kouluun.

 

Veera Kannosto ja Sirpa Arkko

erityisopettajat

Riihimäki

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet