Annika KokkoKirjoittaja on Hyvinkään kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.).

Kolumni: "Olisiko meillä syytä arvioida Aseman koulu -päätöstä uusien tietojen valossa uudestaan?"

Hyvinkää on kasvava ja kehittyvä kaupunki. Kasvu on kuitenkin hidasta. Jotta saamme uusia asukkaita, sen eteen pitää tehdä töitä. Tulevaisuudessa pääkaupungin kasvupaine tulee lisäämään myös tänne muuttavien määrää. Iso osa hyvinkääläisistä käy töissä muualla ja pääsääntöisesti Helsingin seudulla. Siksi tänne muuttavat pitävät helppoja ja toimivia kulkuyhteyksiä tärkeänä.

Kaupunkimme ei ole vielä valmis. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia asuinalueita rakentuu ja vanhoille asuinaluille tehdään muutoksia. Rakentumista tulee suunnitella palvelemaan asukkaita. Taloudellisesti ja ympäristö huomioiden. Tehtävä ei ole helppo. Esimerkiksi ympäristön huomioiminen tarkoittaa joillekin sitä ettei kaupunkialueella oleviin metsiin ja luontoalueisiin saa koskea ollenkaan, kun osan mielestä sen pitää olla maltillisesti mahdollista, jos kokonaisetu sitä vaatii.

 

Väestöennuste Suomessa ja niin myös Hyvinkäällä on karua luettavaa. Lasten ja nuorten määrä vähenee merkittävästi lähitulevaisuudessa. Tästä syystä uusien koulujen ja päiväkotien rakentumista pitää arvioida uudelleen. Miksi rakentaisimme uusia kaupungin velkaa lisääviä rakennuksia, joille ei ole tarvetta.

Aseman koulun kohtalo on edelleen auki. Valtuusto on päättänyt, että siihen rakennetaan uusi koulu. Lisäksi rakennusta on haettu suojelukohteeksi. Tulevaisuutta ajatellen on syytä pohtia erilaisia ratkaisuja. Ensimmäiseksi olisi selvitettävä onko koululle tarvetta. Tämän jälkeen tulisi pohtia voiko tontille lisärakentaa olemassa olevat rakennukset huomioiden. Vanhan kunnostaminen on kaupungille kallista.

 

Mitäpä jos alueelle tulisi olemassa olevan lisäksi uutta rakentamista, vanhaa kunnioittaen? Myyntituloilla voitaisiin kattaa vanhan kunnostustöitä. Voisiko alueesta tehdä puurakentamisella erilaisen ja vetovoimaisen alueen keskusta-asumiselle? Parhaimmillaan voisimme tarjota uuden asuinalueen, uusille asukkaille läheltä kulkuyhteyksiä ja yhteisöllistä asumista ja toimintaa vahvistavasti.

Kun tietoa tulee lisää ja tilanteet muuttuvat, pitää olla rohkeutta myös arvioida asioita uudelleen ja suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällä hetkellä meillä on voimassa valtuuston päätös Aseman koulun tontille uudesta koulurakentamisesta. Olisiko meillä syytä arvioida sitä uudestaan uusien tietojen valossa?

Annika Kokko

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet