LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Mielipide: Kuka auttaa päihtynyttä asunnotonta?

”Asunto ensin” -periaatteen mukaan ihmiselle tarjotaan ensin asunto ja vasta sen jälkeen voi alkaa asunnottomuuden tuottamien ongelmien hoitaminen ja kuntoutuminen. Miten Hyvinkäällä ja muissa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) kunnissa ”Asunto ensin”-periaate käytännössä toteutuu?

 

Koditon päihteidenkäyttäjä ei saa lämmintä ja turvallista majapaikkaa, koska joka paikassa ovi sulkeutuu päihteettömyyden vaatimukseen.

Esimerkiksi Hyvinkään kaupungin sataprosenttisesti omistamalta Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:ltä ei asuntoa saa, jos on joskus häädetty aiemmasta asunnosta – vaikka häädöstä olisi kulunut jo useita vuosia. Tällaisia kodittomia on Keusoten kuntien kaduilla useita.

 

Hyvinkäällä Toimarin ensisuoja ei ole kuin hetkellinen ratkaisu, koska sekin on auki vain klo 21–08 välisen ajan. Jossain pitäisi viettää ne vuorokauden loput 13 tuntia.

Hyvinkäällä ensisuoja sijaitsee melko kaukana keskustasta, jossa kodittomat päivänsä pääsääntöisesti viettävät, eikä kaikkien fyysinen kunto mahdollista aamuin illoin keskustan ja ensisuojan väliä kulkemista.

Ensisuoja ei myöskään ole turvallinen, koska laukussa mukana kulkeva vähäinen omaisuus ei ole turvassa.

 

Häiriötä koditon harvoin aiheuttaa – paitsi joidenkin mielestä ehkä esteettisesti katukuvaa rumentaen, nukkumalla puistonpenkillä, kun ei muutakaan paikkaa ole tarjolla.

Kauppakeskuksen penkiltäkin asunnottoman saattaa tavata lämmittelemästä. Mutta koditon on silti osa katukuvaa, yksi meistä.

 

Emmekö oikeasti pysty tarjoamaan kodittomille ihmisarvoista turvaa? Annammeko heidän kuolla kadulle silmiemme alle?

Tarvitsemme pikaisesti Hyvinkäälle – kuten kaikkiin muihinkin Keusoten alueen kuntiin – ”Asunto ensin”-periaatteen mukaista tuettua asumista myös ihmisille, jotka eivät asuntoloiden kriteeriä päihteettömyydestä täytä.

Hyvinkää on Keusoten kunnista ainoa, jossa on ensisuoja – ”Asunto ensin”-periaatetta noudattavia asumispalveluyksiköitä ei tiettävästi ole yhdessäkään Keusoten kunnassa.

 

Asuntolat, kuten Hyvinkäällä Toimari ja Mäntylä, tekevät arvokasta työtä, mutta asuntolatkin ovat vain väliaikaiseksi asumisratkaisuksi tarkoitettuja.

Asuntolat eivät täytä ”Asunto ensin”-periaatteen ajatusta eivätkä edes perustuslain vaatimusta kotirauhan ja yksityisyyden suojasta. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään (6.11.2002, KHO 2002:75) ottanut kantaa yksityisyyden suojan toteutumiseen hoitolaitoksissa ja asumispalveluissa.

KHO:n mukaan asumisen muodosta riippumatta jokaisen asiakkaan oikeus yksityisyyteen on perusoikeus. Siten kahden toisilleen tuntemattoman henkilön sijoittamista samaan huoneeseen ei voida pitää hyväksyttävänä.

 

Eikä ole asuntolassa asuvallakaan asiaa omaan asuntolahuoneeseensa – josta maksaa kuitenkin vuorokausimaksua – jos on nauttinut vähänkin päihteitä.

Silloin on hakeuduttava ensisuojaan, rappukäytäviin, lämmintä ilmaa puhaltavan ilmanpoistoaukon edustalle, joku ehkä pääsee tuurilla joskus tuttavansa lattialle nukkumaan.

Osa asuntolassa asuvista viettää osan kuukaudesta ulkona, koska eivät pysty maksamaan omavastuuosuutta.

 

Hyvinkään pelikirjaksi nimetyssä kaupunkistrategiassa vuosille 2017-2027 puhutaan ”Minä, me ja Hyvinkää”-pelikärjen otsikon alla kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja yhtenä kärkihankkeena on ”Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi”.

”Turvallisuus” on asetettu pelikirjan yhdeksi tukipilariksi ja kuntalaisten turvallisuuden tukemiseksi panostetaan matalan kynnyksen palveluihin. Pelikirjan mukaan ”teemme parhaamme tukeaksemme syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten hyvinvointia ja sopeutumista yhteiskuntaan”. Teemmekö tätä oikeasti?

Perustuslain 19 §:stä löytyy selkeä ohje asunnottomuuden hoitamiseksi: ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.”

Asuminen on ihmisoikeuskysymys eikä asunnottomuutta voida hyväksyä missään olosuhteissa. Asunnottomuus on nähtävä merkkinä epäonnistumisesta ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Vaadimme, että Keusote ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin yhdessä jäsenkuntiensa kanssa asunnottomuuden poistamiseksi.

 

Johanna Silander

Johanna Jokinen

Saija Pellikka

Jaana Piilola

Hyvinkää

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet